Vattenfall tar steget in på den danska privatkundsmarknaden

Vattenfall har förvärvat Vindstød.dk för att ta steget in på den danska privatkundsmarknaden. Vindstød.dk erbjuder el från 100 % vindkraft till alla danska kunder.

Förvärvet av Vindstød.dk och därmed inträdet på den danska privatkundsmarknaden är en viktig milstople som passar väl in i Vattenfalls strategi att satsa på mindre och innovativa företag som kan växa med Vattenfall som ägare. Vindstød.dk har en befintlig kundbas som aktivt valt vindkraft för sin elleverans och ambitionen är nu att växa ytterligare.

– Efterfrågan från kunderna gör att detta är ett naturligt steg för oss när vi nu går från att vara vindkraftsproducenter i Danmark till att även leverera 100 % förnybar el till kunderna. Vindstød.dk är ett innovativt, framgångsrikt och snabbväxande företag som haft en banbrytande effekt på den danska konsumentmarknaden, säger Martijn Hagens, chef Customers & Solutions, Vattenfall.

Efter de tre senaste framgångsrika anbuden på danska havsbaserade vindkraftparker, kommer Vattenfall nu även kunna erbjuda el från vindkraft till kunder i Danmark. Detta i linje med Vattenfalls strategi att vara ledande inom hållbar energiproduktion och energikonsumtion.

– Förvärvet i Danmark ger oss en attraktiv kundbas, en kraftfull IT-plattform och en effektiv organisation. Vi går in som en stark part och Vindstød.dk kommer att vidareutveckla löftet om 100 % vindkraft. Vi siktar på att få verksamheten att växa, säger Martijn Hagens.

Vattenfall har en stark position i Danmark som landets största utvecklare och operatör av landbaserad vindkraft, och Vattenfall växer fort inom havsbaserad vindkraft. Att nu erbjuda danska kunder el från vindkraft är ett attraktivt komplement till vår nuvarande verksamhet i Danmark.

– Den danska privatkundsmarknaden har stor tillväxtpotential. Förvärvet av Vindstød.dk är bara början. Vi vill gärna öppna upp och föra en dialog med liknande företag för att diskutera deras verksamhet, säger Martijn Hagens.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Fakta:
Vindstød.dk startades 2012 av Morten Nissen Nielsen. Företaget levererar 100 % vindkraftsel som köps från danska vindkraftsproducenter. Grundaren och koncernchefen för Vindstød.dk, Morten Nissen Nielsen, stannar kvar som vd.

Mer information:
Vindkraft vid Vattenfall
Vindstød.dk

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070-611 81 92, e-post:  heidi.stenstrom@vattenfall.com
Från
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.