Vattenfall Eldistribution AB etablerar elnätkundservice i Jokkmokk

Vattenfall Eldistribution AB etablerar en ny elnätkundservice med placering i Jokkmokk. Totalt motsvarar det 32 tjänster av administrativ natur.

Styrelsen i Vattenfall Eldistribution AB har beslutat att etablera två grupper i Jokkmokk för att hantera kundserviceärenden och administrativa ärenden i en så kallad elnätkundservice. Totalt motsvarar det 32 tjänster, både anställda och konsulter.

- Marknaden kommer ändras i grunden och vi behöver börja anpassa oss och Jokkmokk är en möjlighet för Vattenfall Eldistribution AB att få tillgång till befintliga kompetenta medarbetare på en ort i en viktig region, norra Sveriges inland, säger Annika Viklund, ansvarig för elnätsverksamheten i Sverige.

Arbetsuppgifter flyttas från Kundservice i Umeå och från Vattenfall Eldistributions kontor i Solna och Trollhättan. Dessutom tillkommer nya uppgifter som Eldistribution väljer att flytta till det nya kontoret i Jokkmokk. De medarbetare vars arbetsuppgifter flyttas till Jokkmokk kommer att få andra arbetsuppgifter på befintlig ort. Förändringarna är förhandlade med berörda personalorganisationer och innebär ingen övertalighet.

Vattenfall verkar på en marknad i ständig förändring där Vattenfall optimerat och förändrat verksamheten avsevärt under de senaste åren. I ett koncernövergripande projekt har man sett över hur delar av administrationen kan effektiviseras och utvecklas. Syftet är att få tillgång till moderna, automatiserade och digitaliserade administrativa system och verktyg, vilket betyder att ett flertal processer outsourcas inom områdena HR, Finance och Inköp. Totalt berörs ca 500 medarbetare i Sverige, Tyskland och Nederländerna varav 32 på Finance Business Control i Jokkmokk.

Jokkmokk är och kommer alltid att vara viktig för Vattenfall som fortsatt vill vara en ansvarsfull arbetsgivare som engagerar sig i lokalsamhället och medverkar i relevanta aktiviteter även i framtiden. Vattenfall har en omfattande dialog med intressenterna i norra Sverige och i januari 2017 gick Vattenfalls VD Magnus Hall ut med ett löfte om att etablera ersättningsjobb i Jokkmokk i samma nivå som idag. Något Vattenfall nu uppfyller.

- Det är viktigt att Vattenfall fortsätter att vara en ansvarsfull arbetsgivare i lokalsamhället vilket den nya lösningen i Jokkmokk är ett bevis för, säger Christer Ljunggren, regionalt ansvarig för Vattenfall i norra Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post:  press@vattenfall.com  
Facebook
:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:        
twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2019-03-05

Vattenfall får inte förlängt uppdrag att driva elnätet i Berlin

Staden Berlin meddelade idag att stadens egna energibolag Berlin Energie tilldelas koncess...

Pressmeddelande
Två distributionselektriker
Pressmeddelande
2019-02-01

Vattenfall Services i samarbete med Academy i jakten på framtidens medarbetare

Yrket är fritt, omväxlande och räknas som en grundfunktion i det svenska samhället. Ändå ä...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.