Vattenfall expanderar i Storbritannien, etablerar elnätsverksamhet – Vattenfall Networks Ltd

Vattenfall har bildat en ny enhet som ska äga och driva elnät i Storbritannien - Vattenfall Networks Ltd. Verksamhetsstarten är beräknad till 2018 och innebär en fortsatt satsning på den brittiska elmarknaden där Vattenfall idag är en av landets största vindkraftsproducenter.

Vattenfall Networks fick sitt verksamhetstillstånd från den brittiska energimyndigheten Ofgem 1 november. Tillståndet är det första steget i att etablera nätverksamhet för smarta energilösningar som oberoende elnätsdistributör i Storbritannien.

– Detta är ännu ett viktigt steg för Vattenfall i Storbritannien som är en intressant marknad med goda möjligheter till ytterligare tillväxt för våra klimatsmarta energilösningar. Satsningen är helt i linje med vår övergripande strategi att bli fossilfria inom en generation och samtidigt hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck, säger Magnus Hall, Vattenfalls VD och koncernchef. Vattenfall Networks har som mål att växa organiskt som en så kallad oberoende nätoperatör, Independent Distribution Network Operator (IDNO). Den nya enheten kommer att anlägga och driva nya anslutningar till det befintliga nätverket i nybyggda bostads-, handels- och industriområden.

– Vattenfall kommer att erbjuda integrerade och klimatsmarta lösningar för brittiska kunder. Vi har stor erfarenhet av elnätsverksamhet, inklusive smarta elmätare, och nu investerar vi också i mikronät och smart gatubelysning. Vi tänker använda vår expertis för att utveckla den brittiska nätverksamheten, säger Annika Viklund, Vattenfalls chef för Business Area Distribution.

Vattenfall Networks Limited är åtskilt från och oberoende av Vattenfalls befintliga försäljnings- och produktionsverksamhet i Storbritannien. Stewart Dawson har rekryterats som vd för den nya enheten. Han har 30 års erfarenhet av att leda både reglerade och privata nätverksamheter i Storbritannien.

Vattenfall har redan en stark närvaro på den brittiska elmarknaden som en ledande leverantör av förnybar energi. Företaget har bedrivit verksamhet i Storbritannien sedan 2008 och har investerat över 30 miljarder kronor i sin vindkraftsverksamhet. Nästa år kommer Vattenfall att ha över 1 GW vindkraft i drift i Storbritannien och intill företagets största landbaserade vindkraftpark, Pen y Cymoedd, kommer också dess första batterilagringsanläggning att börja leverera kraft till National Grid för snabb frekvensreglering.

Förra sommaren förvärvade Vattenfall det oberoende elförsäljningsföretaget iSupply Energy och inledde en ny B2B-inriktad elförsäljningssatsning.

 

För ytterligare information kontakta:

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook:    facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter:            twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2019-03-05

Vattenfall får inte förlängt uppdrag att driva elnätet i Berlin

Staden Berlin meddelade idag att stadens egna energibolag Berlin Energie tilldelas koncess...

Pressmeddelande
Två distributionselektriker
Pressmeddelande
2019-02-01

Vattenfall Services i samarbete med Academy i jakten på framtidens medarbetare

Yrket är fritt, omväxlande och räknas som en grundfunktion i det svenska samhället. Ändå ä...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.