Vattenfall ny nordisk leverantör av förnybar el till AkzoNobel

AkzoNobel har slutit avtal med Vattenfall om 1,25 TWh miljöcertifierad el till sju av sina anläggningar i Sverige och Finland. Samarbetet med Vattenfall ger AkzoNobel även möjligheten att balansera elsystemet vid behov genom flexibel energianvändning.

En framtida elmarknad med en högre andel förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft ökar utmaningarna för Sveriges elsystem. För att klara av tider på året då elbehovet är som störst finns efterfrågeflexibilitet*. Det innebär att elintensiva företag, som AkzoNobel, kan vara flexibla i sin elanvändning och sälja elektricitet tillbaka till NordPool. Detta bidrar inte bara till ett mer balanserat elsystem, som gynnar hela samhället, utan minskar även kundens elkostnad.

– Affären visar på ett bra sätt Vattenfalls strategi att erbjuda hållbara och flexibla lösningar och att expertrådgivning är vad industrikunder vill ha. AkzoNobel är en stor och viktig kund och det samarbete vi har visar att det går att möta såväl kundbehov som att bidra till ett klimatsmart samhälle, säger Branislav Slavic, försäljningschef på Vattenfall.

AkzoNobel har som mål att år 2020 ha 100 procent förnybar energi från vind- och vattenkraft till sina anläggningar i Norden.

– Långsiktigt samarbete, förnybar el och möjligheten till efterfrågeflexibilitet var tre tunga argument i valet av Vattenfall som ny elleverantör. För oss är en smart hantering av elen av största betydelse eftersom det ger en hållbar värdekedja samtidigt som det är en bra affär för oss och marknaden. Att vi utöver det har ett mycket gott samarbete där vi känner att Vattenfall lyssnar på oss och våra behov är ytterst viktigt, säger Anders Österlund, Energy Director, AkzoNobel.

Vattenfall levererar sedan 1 januari 2017 miljödeklarerad el märkt EPD (Environmental Product Declaration) till sju av AkzoNobels anläggningar i Sverige och Finland. Avtalet har en årlig volym om cirka 1,25 TWh.

Fakta:
AkzoNobel är ett ledande färg- och kemiföretag med verksamhet i över 80 länder. Företaget har cirka 45 000 anställda.

*Efterfrågeflexibilitet är en frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av incitament.

Mer information:
www.vattenfall.se
www.akzonobel.com

Video med AkzoNobel och Vattenfall (eng)

 För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post:  heidi.stenstrom@vattenfall.com
Från
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post:  press@vattenfall.com  
Facebook
:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:        
twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Vattenfalls huvudkontor i Solna
Pressmeddelande
2020-03-12

Vattenfall säljer privatkundsverksamheten i Storbritannien

Vattenfall har beslutat att sälja sin brittiska försäljningsverksamhet av el och gas mot p...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.