Vattenfall vann upphandling om förnybar el till nordisk kund

Lantmännen har en stark hållbarhetsprofil och lever efter mottot ansvar från jord till bord. Nu väljer Lantmännen vattenkraft från Vattenfall till alla sina produktionsanläggningar i Norden.

Vattenfall levererar från och med den 1 januari, 2017, el från vattenkraft till Lantmännens 265 anläggningar i Sverige, Danmark, Finland och Norge med en sammanlagd volym om cirka 490 GWh per år. Avtalet gäller till och med år 2019.

– Vi är oerhört glada och stolta över att Lantmännen har valt Vattenfall för sin elleverans i Norden. Vi har en bra och transparent produkt vilket Lantmännen, med höga krav på miljö och hållbarhet, tog stor hänsyn till och uppskattade, säger Branislav Slavic, chef Vattenfall Business Sales.

Avtalet innebär att Vattenfall levererar förnybar el till samtliga anläggningar i Norden. Huvudsakligen el från vattenkraft där en stor del kommer att vara miljödeklarerad enligt EPD.

Som ett av de ledande lantbruks- och livsmedelsföretagen har Lantmännen ett särskilt ansvar att utveckla lantbruket i en hållbar riktning.

– Vi arbetar för ett livskraftigt lantbruk och elen vi använder måste vara förnybar. Tio nordiska energibolag var med i upphandlingen och Vattenfall hade det bästa erbjudandet. De visade tydligt att de tar miljöfrågorna på största allvar, vilket var oerhört viktigt för oss, säger Olof Wogén, Director Group Risk Management, Lantmännen.

FAKTA:
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 27 000 svenska lantbrukare, och omsättningen är 37 miljarder kronor genom hela värdekedjan från jord till bord. Lantmännen har 10.0000 anställda och verksamheter i ett 20-tal länder. Några av koncernens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Korvbrödsbagarn, Schulstad, Finn Crisp och Bonjour.

Mer information:
www.vattenfall.se
www.lantmannen.com

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post:  heidi.stenstrom@vattenfall.com
Från
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook:     facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:           twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.