Smolt
Pressmeddelande 2018-10-16 15:30

Arktiskt samarbete ska ge förbättrat fiske

Vattenfall och Länsstyrelsen i Norrbotten kommer att arbeta gemensamt med miljöåtgärder i ett projekt kallat ReArc. Målet är att stärka miljön i och omkring älvsystem och samtidigt skapa förutsättningar för förbättrade fiske- och rekreationsmöjligheter.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har ansökt och beviljats finansiering för ett miljöprojekt inom fonden Kolarctic CBC, vilket är en del av det Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC). ENI-programmen genomförs i de yttersta områdena av EU och syftar till att föra EU och dess grannar närmare varandra.

– Vi är mycket nöjda med att vi tillsammans med Länsstyrelsen kan påbörja detta viktiga projekt. Den största delen av åtgärderna kommer att genomföras i Linabäcken som mynnar strax uppströms Mattisudden i Lilla Luleälven. Linabäcken är kraftigt flottledsrensad men har samtidigt bestånd av bland annat öring och harr samt av den rödlistade flodpärlmusslan, säger Henrik Viklands, miljösamordnare på Vattenfall Vattenkraft.

Programmet bygger på att en del av projekten finansieras av medlemsländerna och en del genom fonden. Under 2017 lämnade Länsstyrelsen i Norrbottens län in en ansökan om ett projekt inom Jokkmokks kommun. Projektet sker i samverkan mellan Vattenfall som största medfinansiär och Länsstyrelsen som projektägare och utförare.

– Det känns väldigt bra att få dra igång ett projekt tillsammans med Vattenfall. Länsstyrelsen vill gärna ha engagemang från fler aktörer samhället i våra miljöförbättrande projekt. Dessutom är det spännande att få igång ett projekt inom Kolarcticfonden där alla fyra Barents länder deltar; Norge, Sverige, Finland och Ryssland, säger Henrik Löfdahl, chef för Länsstyrelsens miljöanalysenhet.

Den svenska delen av projektet omfattar åtgärder för ca 3 miljoner kronor varav Vattenfall bidrar med ca 2 miljoner kronor.

Projektet som genomförs under 2019–2021 omfattar:

  1. Restaurering av 13 km vattendrag i främst Linabäckssystemet i Jokkmokks kommun plus åtgärder i ett flertal mindre biflöden till Luleälven.
  2. Åtgärd av 300 meter skogsdiken som leder ut sediment och slammar igen lekbottnar
  3. Anläggande av lekbottnar för öring på restaurerade sträckor.
  4. Åtgärd av vandringshinder i form av vägtrummor och flottningsdammar vilket leder till att ca 235 km vattendrag (inkl. sjöar) blir vandringsbara för fisk.


Fakta Kolarctic CBC
Programmet finansieras av Europeiska unionen både från Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) och från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Finland, Norge, Ryssland och Sverige har dessutom egna nationella och regionala finansieringar. Finansiering ska ges till gemensamma projekt som verkar i linje med den strategi och de prioriteringar som har överenskommits gemensamt av de finska, svenska, norska och ryska parterna.

Läs mer om Kolarctic CBC

För ytterligare information kontakta:
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Henrik Löfdahl, 010-225 50 00
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.