Investeringsrapport 2018: Fortsatt stora behov av satsningar i elnäten

Vattenfall Eldistribution ökar nu investeringarna i elnäten där behoven av förnyelse och utbyggnad fortfarande är stora. Elnätsbolagen måste ha förutsättningar för att investera i elnäten och upprätthålla den samhällskritiska infrastruktur som de är. Det konstaterar Vattenfall Eldistribution i en ny investeringsrapport för 2018.

Det pågår tusentals projekt runt om i Vattenfall Eldistributions elnät. Investeringstakten har höjts kraftigt och de närmaste fem åren investeras 20 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 4 000 kronor per år och kund. Elnätet ska klara av dagens krav på tillförlitliga leveranser men också anpassas för samhällets växande behov av el. Det handlar om investeringar i alla delar av Vattenfall Eldistributions elnät, som vädersäkras och får högre kapacitet.

Etablering av elintensiv industri, befolkningstillväxt och energiomställningen ställer omfattande krav på elnätet, där det idag på flera håll råder kapacitetsbrist. I takt med att elberoendet blir större stiger också samhällets kostnader för eventuella avbrott. En samhällskritisk infrastruktur som elnätet måste vara väl underhållet och utbyggt, annars riskerar det att bli ett hinder för utveckling inom hela samhället.

– Vi vill vara ledande i arbetet med att skapa framtidens elnät och vill möjliggöra Sveriges utveckling och tillväxt. Omställningen till ett fossilfritt samhälle kostar. Om vi inte investerar i elnätet så ser vi en stor risk för att vi inte kan infria kundernas och samhällets förväntningar på att ansluta och leverera el på effektivast sätt. Elnätet är en möjliggörare för att uppnå fossilfrihet såväl som smarta lösningar till industri och privatkunder. Elnätet måste gå att lita på varenda dag, överallt, säger Annika Viklund, VD, Vattenfall Eldistribution.

Elnätsmarknaden är ett reglerat monopol och de olika regleringsmodeller som funnits genom årens lopp har inte gett förutsättningar för långsiktig planering.

– Byten av regleringsmodeller är utmanande för en verksamhet med lång planeringshorisont. Man bör se på avkastningen för elnätsverksamhet över ett decennium för att det ska ge relevans. Vi har fortfarande omfattande investeringar framför oss, säger Annika Viklund.

Vattenfall Eldistribution släpper för första gången sin investeringsrapport som syftar till att ge en bild av de investeringsprojekt som pågår i företagets elnät. Under 2018 planeras investeringar för cirka 4 miljarder kronor för att förbättra elleveranserna med hjälp av underhåll, vädersäkring och modernisering.

Läs investeringsrapporten här

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

 

Se även

Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA g...

Nyhet
Jättebatteriet vid Bolidens smältverk i Landskrona har en kapacitet på 1 MWh

Forskningsprojekt vid Bolidens smältverk i Landskrona ska sänka kostnaderna och samtidigt ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.