Vattenfall Eldistribution: Förhöjd risk för strömavbrott i Västerås fredag 5 oktober

Med anledning av ett tekniskt fel i Vattenfalls elnätstation i Rallsta väster om Västerås föreligger en förhöjd risk för elavbrott under fredagskvällen den 5 oktober för Mälarenergis kunder i stora delar av Västerås.

Västerås strömförsörjning har för närvarande en stabil drift men befinner sig trots det i ett känsligt driftläge med en förhöjd risk för elavbrott i och omkring Västerås.

Vid kopplingar i Vattenfalls elnät har en frånskiljare gått sönder i en transformatorstation vilket, i kombination med andra tekniska begränsningar, riskerar ge upphov till överbelastning i elnätet.

– Vi har för närvarande många pågående ombyggnationer i elnätet vilket begränsar möjligheterna till att göra omkopplingar för att leda om strömmen, säger Mikael Björnér, kommunikationsansvarig, Vattenfall Eldistribution.

Teknisk utrustning är snart på plats i transformatorstationen där tekniker står redo att påbörja reparationsarbetet. För att undvika risk för elavbrott  kommer arbetet att utföras medan elnätet är spänningssatt.

För att ytterligare undvika risken för elavbrott vill vi uppmana både hushåll och företag att, om det är möjligt, sänka sin elanvändning från kl 20.00 till 21.00 då vi beräknar att arbetet ska vara klart. Detta genom att exempelvis undvika att köra diskmaskin, tvättmaskin och ugn/spis.

Aktuell störningsinformation finns på http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget, men även via vattenfalls Kundservice på telefonnummer 020-82 58 58. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Björnér, kommunikationsansvarig Vattenfall Eldistribution, telefon 073-054 82 29 eller Vattenfall Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Vattenfall Eldistribution på Facebook

Se även

Belysning i Gnesta

Ökad trygghet vid grundskola och pendelparkering i Gnesta. Det blir en av fördelarna när V...

Nyhet
Stolpar och träd som blåst omkull och förstört elnätet
Pressmeddelande
2019-04-25

Omfattande arbete och stora kostnader efter Alfrida

Stormen Alfrida i januari kostar Vattenfall 850 miljoner kronor för första kvartalet.

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.