Vy över Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden
Pressmeddelande 2018-05-30 08:00

Vattenfall och Garantia förbättrar vindkraftsstöd till lokalt företagande

Vattenfall har i likhet med de flesta vindkraftsaktörer utgett löften om en så kallad vindpeng, stöd till lokal utveckling (SLU), i samband med etablering av nya vindkraftsparker. Vattenfall inleder nu ett samarbete med Garantia och förbättrar stödet till lokalt företagande. 

Efter några års samtal med branschorganet Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet på SLU. Traditionellt har stödet fördelats till föreningar för lokala aktiviteter i vindkraftsparkernas direkta närhet. Vattenfall ser nu att pengarna kan användas effektivare och ge bygden mer tillbaka.

Föreningsstödet ska fortsatt finnas kvar, men till en mindre del än tidigare. Det lokala näringslivet kommer nu också få möjlighet att ta del av SLU. Företagsdelen kommer att aktiveras redan under bygget av vindkraftsparken, för att vara till nytta så fort som möjligt, istället för att vänta till att anläggningarna tas i drift.

Den stora förändringen kommer genom ett samarbete med Garantia, ett bolag som kan växla upp stödet genom att, i kombination med SLU, stötta lokala företag med kapital. Samarbetet med Garantia innebär stöd och affärsutveckling för små- och medelstora företag i närområdet. Detta blir också ett komplement då den här typen av samarbeten saknas idag.

– Det är glädjande att kunna inleda ett samarbete med en stabil aktör som Garantia. Den kännedom de har om lokal företagsverksamhet kommer att bidra till att göra stödet till lokal utveckling till en framgångsfaktor för företag i närhet till Vattenfalls vindkraftsverksamhet, säger Daniel Gustafsson, tf chef för vindkraftsutveckling i Sverige.

– Vi ser mycket positivt på ett långsiktigt samarbete som syftar till att stimulera den lokala företagsutvecklingen med en etablerad aktör som Vattenfall. Tillsammans har vi utvecklat en modell som ska ge ökade finansiella förutsättningar för att starta företag eller utveckla befintliga i vindkraftsparkernas närområden och på så sätt generera värdefulla arbetstillfällen, säger Ann-Mari Sandberg, styrelseledamot i Garantia.

Genom samarbetet kan ännu större värde skapas av stödet, ett värde som blir uthålligt över tid. Kapitalet från vindkraftsfonden kommer att återanvändas och nya företag med kapitalbehov kan tillkomma. 

Kontakt:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-59 77 338, peter.stedt@vattenfall.com

Se även

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.