Vattenfall ordnar informationsträff om Blakliden-Fäbodberget vindkraftspark

Vi står inför bygget av vår största vindkraftpark på land. Med anledning av det vill vi träffa de närboende, kommuninnevånarna, de lokala företagen och media för att beskriva hur hela projektet är utformat, vad som nu händer och samtidigt presentera våra partners, Vestas och PKA.

Tid:
Torsdag 24 maj 15.00 (fika från 14.30)

Plats:
Åsele Nya Wärdshus

Deltagare:
Representanter för kommunledningarna i Åsele och Lycksele
Representanter från partners; Vestas (tillika turbinleverantör) och PKA
Representant från Peab, tilltänkt anläggningsentreprenör
Sandra Grauers Nilsson, chef landbaserad vindkraft, Vattenfall
Daniel Gustafsson, chef vindkraftsutveckling Sverige, Vattenfall
Kenneth Pettersson, byggprojektledare, VattenfallKontakt:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-59 77 338
peter.stedt@vattenfall.com

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Se även

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinteruppehåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.