Vattenfall säljer fjärrvärmenätet i Hamburg

Hamburg Stad meddelade idag att staden beslutat använda den köpoption om att ta över stadens fjärrvärmesystem som man kom överens med Vattenfall om år 2014. Staden avser att återköpa fjärrvärmenätet från och med 1 januari 2019.

Vattenfall har fört en dialog med staden Hamburg om hur fjärrvärmeverksamheten ska drivas vidare och beklagar nu att staden fattat detta beslut.

– Det är ingen hemlighet att vi gärna hade velat arbeta vidare med fjärrvärmenätet tillsammans med staden för att ställa om mot en mer miljömässig värmeproduktion och ökad integration av förnybar energi. Vi respekterar beslutet och kommer att göra allt för att överlämningen av bolaget till staden ska bli så smidig som möjligt. Det var inte aktuellt för Vattenfall att fortsätta som en ren minoritetsägare, säger Tuomo Hatakka, Senior Vice President och chef för Business Area Heat, Vattenfall.

Hatakka betonar dock att Hamburg även framöver kommer att vara en viktig stad för Vattenfall.

– Vi har redan 100 decentraliserade anläggningar för el- och värmeproduktion i Hamburg och kommer framöver att koncentrera oss på utbyggnaden på detta område. Hamburg är även i framtiden en kärnmarknad för Vattenfall. Vår kontinentala vind- och elhandelsverksamhet styrs från Hamburg och vi kommer även att fortsätta att leverera el och gas till våra kunder, säger Tuomo Hatakka.

Värmeverksamheten i Hamburg har i avtal mellan Vattenfall och staden värderats till ett minimumpris på 950 miljoner EUR (100 % av verksamheten). Köpeskillingen som staden ska betala uppgår till 625 miljoner EUR, justerad för den andel som köptes av staden 2012. 

Fakta
Vattenfall äger idag 74,9 procent av fjärrvärmenätet i Hamburg och Hamburg Stad äger resterande 25,1 procent. Återköpet omfattar fjärrvärmenätet, värmeverken Tiefstack och Wedel och totalt cirka 590 heltidstjänster.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vy över Stockholm
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2019-06-13

Vattenfall ger ut grön obligation på 500 miljoner EUR

I linje med bolagets satsningar på fossilfri energi och klimatsmarta lösningar ...

Pressmeddelande
Två medarbetare inne på värmeverket i Uppsala
Pressmeddelande
2019-06-04

Fördjupat samarbete stärker Uppsalas klimatprofil

Vattenfall har tillsammans med Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson &...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.