Vy över tv-tornet och andra byggnader i Berlin
Pressmeddelande Regulatoriskt 2019-10-29 08:00

Vattenfall – delårsrapport, januari-september 2019

Finansiell utveckling, januari-september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 120 181 MSEK (107 071).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 16 889 MSEK (15 256).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19 715 MSEK (13 430).
 • Periodens resultat uppgick till 14 373 MSEK (8 907).

Finansiell utveckling, juli-september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 35 938 MSEK (32 035).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3 594 MSEK (2 127).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 677 MSEK (3 680).
 • Periodens resultat uppgick till 6 700 MSEK (1 782).

Viktiga händelser, juli-september 2019

 • Överlåtelsen av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg är slutförd.
 • Power-to-Heat-anläggning ansluten till fjärrvärmenätet i Berlin vilket har möjliggjort stängningen av ett koleldat kraftverk.
 • Ringhals 2 går med minskad effekt inför stängning vid årsskiftet.
 • Namnbyte från Nuon till Vattenfall i Nederländerna slutfört.


Klockan 09.30 idag, tisdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-september 2019 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor. Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Presskonferensen direktsänds på group.vattenfall.com/se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 klockan 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51

Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall samt finansdirektör Anna Borg

Vattenfalls första kvartalsrapport visar stabilt resultat trots tydlig påverkan från ett m...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.