Vy över tv-tornet och andra byggnader i Berlin
Pressmeddelande Regulatoriskt 2019-10-29 08:00

Vattenfall – delårsrapport, januari-september 2019

Finansiell utveckling, januari-september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 120 181 MSEK (107 071).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 16 889 MSEK (15 256).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19 715 MSEK (13 430).
 • Periodens resultat uppgick till 14 373 MSEK (8 907).

Finansiell utveckling, juli-september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 35 938 MSEK (32 035).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3 594 MSEK (2 127).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 677 MSEK (3 680).
 • Periodens resultat uppgick till 6 700 MSEK (1 782).

Viktiga händelser, juli-september 2019

 • Överlåtelsen av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg är slutförd.
 • Power-to-Heat-anläggning ansluten till fjärrvärmenätet i Berlin vilket har möjliggjort stängningen av ett koleldat kraftverk.
 • Ringhals 2 går med minskad effekt inför stängning vid årsskiftet.
 • Namnbyte från Nuon till Vattenfall i Nederländerna slutfört.


Klockan 09.30 idag, tisdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-september 2019 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor. Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Presskonferensen direktsänds på group.vattenfall.com/se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 klockan 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51

Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Anna Borg, CFO och Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall

Resultatet för årets första nio månader förbättrades kraftigt mot föregående år. Ökningen ...

Nyhet
Flaggor som vajar på Vattenfalls huvudkontor
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2019-10-22

Vattenfall presenterar delårsrapporten för januari-september 2019 den 29 oktober

Vattenfalls delårsrapport för januari-september 2019 presenteras tisdagen den 29 oktober k...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.