Vattenfall Inlandskraft AB:s uppdrag är slutfört

Vattenfall Inlandskraft inrättades 2004 för att stötta det lokala näringslivet i Norrlands inland. Vattenfall avsatte 100 miljoner kronor för att driva verksamheten som har bidragit till mer än 2000 arbetstillfällen i regionen under flera år. Nu är uppdraget för Inlandskraft slutfört och nya aktörer kan ta vid.

Förhandlingar har därför inletts med personalorganisationerna avseende förslag om att lägga ned Vattenfall Inlandskraft. Förutsättningarna för Inlandskraft har ändrats då det statliga bolaget Inlandsinnovation AB med långt större kapital, 2 miljarder kronor, har som ändamål att främja näringslivsutveckling i samma kommuner. Företag som söker stöd för finansiering kommer framöver att hänvisas till Inlandsinnovation, ALMI Företagspartner, Norrlandsfonden, Industrifonden, Innovationsbron, Övre Norrlands Kreditgarantiförening och Fouriertransform samt affärsbankerna.

Löpande avtal och åtaganden från Inlandskraft kommer dock inte att påverkas. Borgensåtagandena kommer gälla enligt ingångna avtal.

Att inte förlänga uppdraget till Vattenfall Inlandskraft AB nu när förutsättningarna ändå ändrats och det ursprungliga åtagandet uppfyllts är samtidigt en del av det besparingsprogram som Vattenfall nu genomför. Inom ramen för detta har beslut fattats att ändra inriktningen på arbetet inom stabsfunktionen External Relations & Communications med kontakter med kommuner och andra intressenter på verksamhetsorterna i Sverige, och att som ett led i detta lägga ner Inlandskraft AB.

Inom de närmaste veckorna kommer samtliga berörda företag och organisationer att kontaktas av Vattenfall.

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']