Vattenfall Inlandskraft AB:s uppdrag är slutfört

Vattenfall Inlandskraft inrättades 2004 för att stötta det lokala näringslivet i Norrlands inland. Vattenfall avsatte 100 miljoner kronor för att driva verksamheten som har bidragit till mer än 2000 arbetstillfällen i regionen under flera år. Nu är uppdraget för Inlandskraft slutfört och nya aktörer kan ta vid.

Förhandlingar har därför inletts med personalorganisationerna avseende förslag om att lägga ned Vattenfall Inlandskraft. Förutsättningarna för Inlandskraft har ändrats då det statliga bolaget Inlandsinnovation AB med långt större kapital, 2 miljarder kronor, har som ändamål att främja näringslivsutveckling i samma kommuner. Företag som söker stöd för finansiering kommer framöver att hänvisas till Inlandsinnovation, ALMI Företagspartner, Norrlandsfonden, Industrifonden, Innovationsbron, Övre Norrlands Kreditgarantiförening och Fouriertransform samt affärsbankerna.

Löpande avtal och åtaganden från Inlandskraft kommer dock inte att påverkas. Borgensåtagandena kommer gälla enligt ingångna avtal.

Att inte förlänga uppdraget till Vattenfall Inlandskraft AB nu när förutsättningarna ändå ändrats och det ursprungliga åtagandet uppfyllts är samtidigt en del av det besparingsprogram som Vattenfall nu genomför. Inom ramen för detta har beslut fattats att ändra inriktningen på arbetet inom stabsfunktionen External Relations & Communications med kontakter med kommuner och andra intressenter på verksamhetsorterna i Sverige, och att som ett led i detta lägga ner Inlandskraft AB.

Inom de närmaste veckorna kommer samtliga berörda företag och organisationer att kontaktas av Vattenfall.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln