Brett politiskt stöd för brunkol i Tyskland

Vattenfall har lämnat in en tillståndsansökan för ett nytt brunkolsfält intill ett befintligt dagbrott söder om Cottbus i östra Tyskland. El och värme från brunkol har fått ökad betydelse under den pågående utbyggnaden av förnybar energi i Tyskland.

Kritiska stämmor gör sig just nu hörda i bland annat svenska medier mot Vattenfalls tillståndsansökan för det nya brunkolsfältet Welzow-Süd II. Detta bland annat eftersom det nya brunkolsfältet skulle innebära att omkring 800 personer behöver flytta till nya bostäder som till stor del bekostas av Vattenfall.

- Vattenfall är alltid mån om att ha hög grad av social acceptans och dialog med myndigheter, organisationer och medborgare i de regioner där vi är verksamma, säger Thoralf Schirmer vid Vattenfall i Cottbus. Det gäller givetvis i allra högsta grad före, under och efter omlokaliseringar av enstaka byar och samhällen som i vissa fall kan behöva ske. Det finns sedan lång tid tillbaka ett brett stöd för vår verksamhet i regionen Lausitz och de som tidigare har berörts av omlokaliseringar har med få undantag varit nöjda med hur vi hanterat detta.

Trots en statligt subventionerad utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor, främst vind- och solkraft i den tyska energiomställningen, så är fortfarande ungefär en fjärdedel av den tyska elmixen baserad på brunkol medan ytterligare nästan en femtedel är baserad på stenkol.

Det är ett politiskt beslut i Tyskland vilka energikällor som ska stödjas, eller beläggas med extra skatter eller pålagor, för att långsiktigt trygga ett energisystem med hög leveranssäkerhet, till rimlig kostnad och med hänsyn till de av staten och myndigheterna ställda miljökraven.

På sistone har efterfrågan på el från brunkol ökat i Tyskland. I takt med att kärnkraften avvecklas väntas brunkol vara en fortsatt viktig del av den tyska energiförsörjningen. Den förväntade övergången till ökad produktion av el och värme baserad på gas, som Vattenfall och många andra energibolag förutsåg, har inte inträffat. Gaskraft är för närvarande olönsamt och förväntas så förbli under flera år.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']