De oskäliga priserna måste bort – elbolagen skinnar kunderna

Rubrikerna i SVT:s nyhetsrapportering har varierat under de senaste dagarna. Det handlar om de anvisningsavtal som elkunder hamnar i om de inte gör ett aktivt avtalsval.

Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen betalar idag var sjätte svensk elkund onödigt mycket för sin el på grund av att de inte gjort något aktivt val av elleverantör och därmed hamnat på så kallade anvisningsavtal.

– Vi arbetar kontinuerligt med att få kunder att göra ett aktivt val och Vattenfall har en betydligt lägre andel anvisade kunder än branschen i övrigt, 10 % jämfört med 17 % för branschen som helhet, säger Magnus Holm, chef Vattenfall Försäljning.

I går, onsdag den 18 december, hade Energiminister Anna-Karin Hatt kallat till sig de 10 största elbolagen för att förhöra sig om hur de idag arbetar med anvisningsavtalen och hur de ser på rådande situation. Efter mötet sade Energiministern att det råder enighet om att det är ett problem och att ingen av deltagarna på mötet försvarade avtalen.

– Vi fick med oss en hemläxa om hur vi tillsammans kan förändra rådande situation och kommer i februari kallas till nytt möte för att då redogöra för vilka åtgärder som vidtagits, säger Magnus Holm.

För Vattenfalls del vad gäller anvisad elleverans så kan kunderna lämna denna avtalsform omedelbart utan varsel. En dominerande andel av Vattenfalls kunder lämnar den anvisade leveransen inom 3 månader.

– Vi är positiva och deltar aktivt i en översyn av avtalsformen och mest önskvärt är att finna lösningar inom branschen och kundled, exempelvis kortare aviseringstid eller digitala aviseringsmedier, säger Magnus Holm.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']