De oskäliga priserna måste bort – elbolagen skinnar kunderna

Rubrikerna i SVT:s nyhetsrapportering har varierat under de senaste dagarna. Det handlar om de anvisningsavtal som elkunder hamnar i om de inte gör ett aktivt avtalsval.

Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen betalar idag var sjätte svensk elkund onödigt mycket för sin el på grund av att de inte gjort något aktivt val av elleverantör och därmed hamnat på så kallade anvisningsavtal.

– Vi arbetar kontinuerligt med att få kunder att göra ett aktivt val och Vattenfall har en betydligt lägre andel anvisade kunder än branschen i övrigt, 10 % jämfört med 17 % för branschen som helhet, säger Magnus Holm, chef Vattenfall Försäljning.

I går, onsdag den 18 december, hade Energiminister Anna-Karin Hatt kallat till sig de 10 största elbolagen för att förhöra sig om hur de idag arbetar med anvisningsavtalen och hur de ser på rådande situation. Efter mötet sade Energiministern att det råder enighet om att det är ett problem och att ingen av deltagarna på mötet försvarade avtalen.

– Vi fick med oss en hemläxa om hur vi tillsammans kan förändra rådande situation och kommer i februari kallas till nytt möte för att då redogöra för vilka åtgärder som vidtagits, säger Magnus Holm.

För Vattenfalls del vad gäller anvisad elleverans så kan kunderna lämna denna avtalsform omedelbart utan varsel. En dominerande andel av Vattenfalls kunder lämnar den anvisade leveransen inom 3 månader.

– Vi är positiva och deltar aktivt i en översyn av avtalsformen och mest önskvärt är att finna lösningar inom branschen och kundled, exempelvis kortare aviseringstid eller digitala aviseringsmedier, säger Magnus Holm.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln