Elbarometern: Omvänd prisbild på korta och långa elavtal

Långt många fler kunder väljer 3-årigt fast elavtal i november jämfört med samma period förra året samt att prisbilden på de långa elavtalen är helt omvänd mot de korta elavtalen jämfört med 2012. Det visar Vattenfalls Elbarometer för november månad.

Förra året i november var det billigare för elkunderna att teckna sig för de korta avtalsformerna. I år är situationen den omvända, där 3-års avtalen ligger lägre i pris jämfört med de ordinarie korta avtalsformerna.

– Det är helt enkelt rationella incitament som styr kundernas val. Har man i november i år valt någon av de fleråriga avtalsformerna har man genomfört ett prismässigt bra val. Våra siffror bekräftar intresset för 3-årsavtal – hela 91 procent fler har tecknat i år jämfört med 2012, säger Magnus Holm, chef Vattenfall Försäljning.

Elpriset har under en stor del av 2013 varit relativt lågt och det är många faktorer som styr och på-verkar. De längre fastprisavtalen är inte lika påverkade av vädrets växlingar i samma utsträckning som det rörliga elpriset och korta fast-prisavtal, utan styrs bland annat av det ekonomiska läget i Europa och priset på olja, kol och utsläppsrätter för koldioxid.

Marknadssituationen återspeglas i november månads elpriser och framförallt är det 3-åriga fastprisavtalet den ordinarie avtalstyp som fortfarande är mest förmånlig.

– De fasta avtalen ger kunden ett stabilt pris, då man under vinter-halvåret normalt förbrukar mer och då de rörliga elpriserna kan sticka iväg om det vill sig illa. Men vi kan inte bortse från att det är extremt svårt att sia om elpriser utifrån vad som väntar runt hörnet vädermässigt, säger Magnus Holm.

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln