Elbarometern: Omvänd prisbild på korta och långa elavtal

Långt många fler kunder väljer 3-årigt fast elavtal i november jämfört med samma period förra året samt att prisbilden på de långa elavtalen är helt omvänd mot de korta elavtalen jämfört med 2012. Det visar Vattenfalls Elbarometer för november månad.

Förra året i november var det billigare för elkunderna att teckna sig för de korta avtalsformerna. I år är situationen den omvända, där 3-års avtalen ligger lägre i pris jämfört med de ordinarie korta avtalsformerna.

– Det är helt enkelt rationella incitament som styr kundernas val. Har man i november i år valt någon av de fleråriga avtalsformerna har man genomfört ett prismässigt bra val. Våra siffror bekräftar intresset för 3-årsavtal – hela 91 procent fler har tecknat i år jämfört med 2012, säger Magnus Holm, chef Vattenfall Försäljning.

Elpriset har under en stor del av 2013 varit relativt lågt och det är många faktorer som styr och på-verkar. De längre fastprisavtalen är inte lika påverkade av vädrets växlingar i samma utsträckning som det rörliga elpriset och korta fast-prisavtal, utan styrs bland annat av det ekonomiska läget i Europa och priset på olja, kol och utsläppsrätter för koldioxid.

Marknadssituationen återspeglas i november månads elpriser och framförallt är det 3-åriga fastprisavtalet den ordinarie avtalstyp som fortfarande är mest förmånlig.

– De fasta avtalen ger kunden ett stabilt pris, då man under vinter-halvåret normalt förbrukar mer och då de rörliga elpriserna kan sticka iväg om det vill sig illa. Men vi kan inte bortse från att det är extremt svårt att sia om elpriser utifrån vad som väntar runt hörnet vädermässigt, säger Magnus Holm.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']