Årsstämma: Oförändrat uppdrag från ägaren, ny vd på plats inom kort

Vattenfall ska ha ett nordiskt fokus och det finns i dag inte någon politisk diskussion om att sälja delar av den kontinentaleuropeiska verksamheten. Det uppgav statssekreterare Erik Thedéen (M) på Vattenfalls årsstämma. Styrelseordförande Lars G Nordström förklarade att en ny vd för koncernen kommer att presenteras inom kort.

2013 var inte ett lätt år vilket både styrelseordförande Lars G Nordström och vd Øystein Løseth påpekade i sina anföranden på årsstämman.

– Jag kan förstå dem som i dag frågar: Varför köpte bolaget kolkraft i Tyskland och Polen? Varför köpte bolaget kärnkraft i Tyskland och gaskraft och annan verksamhet i Holland?

– Alla har rätt att ställa frågorna och alla har rätt att formulera sina svar. Men, ingen har rätt att bortse från att det som är gjort är gjort och att det är det som vi som nu arbetar i och leder bolaget måste förhålla oss till, sa Lars G Nordström.

Han menade att det är naturligt att Vattenfall blir hårt granskat.

– Vi har inget emot det. Jag vill hoppas att bolaget får erkänsla för det som gjorts bra – även om det aldrig kommer att vara i proportion till den kritik vi får när någonting går dåligt.

Tuffa målsättningar

Produktionsmässigt var 2013 ett bra år med hög tillgänglighet i anläggningarna. Øystein Løseth uttryckte tillfredställelse med ett ökat underliggande rörelseresultat trots utmananade marknadsförhållande.

– Nu till något jag inte är nöjd med. Självfallet är jag besviken över rörelseresultatet på minus cirka 6,4 miljarder kronor. Under året gjordes nedskrivningar som belastade rörelseresultatet med 30,1 miljarder kronor. Nedskrivningarna beror främst på att värdet av anläggningar med konventionell gas- och stenkolseldad elproduktion minskat i takt med minskad efterfrågan på marknaden.

Øystein Løseth som gjorde sitt sista framträdande som Vattenfalls vd på en årsstämma uppehöll sig vid de utmaningar som bolaget står inför men passade även på att peka på positiva tecken.

– Arbetet med att anpassa Vattenfall till de nya marknadsförutsättningarna kommer att fortsätta även kommande år, men vi får inte glömma bort att tala om det arbete som har utförts hittills. Vi har satt upp tuffa målsättningar. Och vi har levererat. För detta arbete förtjänar Vattenfalls medarbetare ett stort tack. Den vilja till samarbete och uppriktiga önskan till att utveckla företaget som finns hos medarbetarna på Vattenfall är unik. Den är även en viktig framgångsfaktor för att Vattenfall ska kunna hantera framtida utmaningar.

Lars G Nordström kommenterade efter stämman rekryteringen av en ny vd för Vattenfall.

– Arbetet kommer att slutföras inom ett par veckor. Den nya vd:n kommer att presenteras internt och externt kort därefter.

Oförändrat uppdrag

Flera svenska politiker har den senaste tiden yttrat åsikter om att Vattenfall bör sälja delar av eller hela den kontinentaleuropeiska verksamheten.
Statssekreterare Erik Thedéen (M) som representerade ägaren – den svenska staten – på stämman slog i sitt anförande fast att Vattenfalls uppdrag från 2010 ligger fast.

- Bolaget ska ha ett nordiskt fokus. På längre sikt är det lämpligt för staten att pröva ägandet av den kontinentaleuropeiska verksamheten. Men det krävs ett brett parlamentariskt stöd för att genomföra något liknande. I dag finns det inget sådant initiativ i riksdagen.

Se även

Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln