Danskar bäst på vindkraft

I december medverkade Vattenfall – störst på landbaserad vindkraft i Danmark – till nytt världsrekord i vindkraft.

Enligt siffror från Energinet.dk kom 54,8 procent av Danmarks el från vindkraft under december månad. Att mer än hälften av elen kommer från vindkraft under en månad har aldrig hänt förut i något land.

För hela året 2013 producerades 33,8 procent av danskarnas elförbrukning av vindkraft.

För hela året 2013 producerades 33,8 procent av danskarnas elförbrukning av vindkraft.

Dagsrekord slogs 21 december då de danska vindkraftverken alstrade mer ström än hela den danska totalkonsumtionen den dagen.

Vattenfalls vindkraftanläggningar producerade tillsammans 1 172 GWh.

Totalt bidrog Vattenfall med 10,6 procent av den samlade vindproduktionen i Danmark 2013, som uppgick till 11 100 GWh.

Trots rekordet var 2013 över lag ett dåligt vind-år, med undantag för december. Rekordet blev möjligt tack vare en kapacitetsökning i form av nya vindkraftverk.

Vattenfall kommer inte att anlägga några nya vindkraftparker i Danmark under 2014, men under året sker en förstärkning av anläggningen Klim. De befintliga 35 vindkraftverken kommer att bytas ut mot 22 moderna 3MW-turbiner. Det gör Klim till Danmarks största landbaserade vindkraftpark.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln