Danskar bäst på vindkraft

I december medverkade Vattenfall – störst på landbaserad vindkraft i Danmark – till nytt världsrekord i vindkraft.

Enligt siffror från Energinet.dk kom 54,8 procent av Danmarks el från vindkraft under december månad. Att mer än hälften av elen kommer från vindkraft under en månad har aldrig hänt förut i något land.

För hela året 2013 producerades 33,8 procent av danskarnas elförbrukning av vindkraft.

För hela året 2013 producerades 33,8 procent av danskarnas elförbrukning av vindkraft.

Dagsrekord slogs 21 december då de danska vindkraftverken alstrade mer ström än hela den danska totalkonsumtionen den dagen.

Vattenfalls vindkraftanläggningar producerade tillsammans 1 172 GWh.

Totalt bidrog Vattenfall med 10,6 procent av den samlade vindproduktionen i Danmark 2013, som uppgick till 11 100 GWh.

Trots rekordet var 2013 över lag ett dåligt vind-år, med undantag för december. Rekordet blev möjligt tack vare en kapacitetsökning i form av nya vindkraftverk.

Vattenfall kommer inte att anlägga några nya vindkraftparker i Danmark under 2014, men under året sker en förstärkning av anläggningen Klim. De befintliga 35 vindkraftverken kommer att bytas ut mot 22 moderna 3MW-turbiner. Det gör Klim till Danmarks största landbaserade vindkraftpark.

Se även

Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkvarteret i Solna

Pressinbjudan till Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfall AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 28 april klockan 09.30. På grund av den rådande situationen hänvisas allmänheten till att följa stämman via webcast på group.vattenfall.com/se...

Läs hela artikeln
Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef är inbjuden av USA:s president Biden för att tala på klimattoppmöte den 23 april

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i president Bidens klimattoppmöte

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg är inbjuden av USA:s president Biden för att tala på Vita husets klimattoppmöte.

Läs hela artikeln