Danskar bäst på vindkraft

I december medverkade Vattenfall – störst på landbaserad vindkraft i Danmark – till nytt världsrekord i vindkraft.

Enligt siffror från Energinet.dk kom 54,8 procent av Danmarks el från vindkraft under december månad. Att mer än hälften av elen kommer från vindkraft under en månad har aldrig hänt förut i något land.

För hela året 2013 producerades 33,8 procent av danskarnas elförbrukning av vindkraft.

För hela året 2013 producerades 33,8 procent av danskarnas elförbrukning av vindkraft.

Dagsrekord slogs 21 december då de danska vindkraftverken alstrade mer ström än hela den danska totalkonsumtionen den dagen.

Vattenfalls vindkraftanläggningar producerade tillsammans 1 172 GWh.

Totalt bidrog Vattenfall med 10,6 procent av den samlade vindproduktionen i Danmark 2013, som uppgick till 11 100 GWh.

Trots rekordet var 2013 över lag ett dåligt vind-år, med undantag för december. Rekordet blev möjligt tack vare en kapacitetsökning i form av nya vindkraftverk.

Vattenfall kommer inte att anlägga några nya vindkraftparker i Danmark under 2014, men under året sker en förstärkning av anläggningen Klim. De befintliga 35 vindkraftverken kommer att bytas ut mot 22 moderna 3MW-turbiner. Det gör Klim till Danmarks största landbaserade vindkraftpark.

Se även

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vattenfall AB och Kaunis Iron AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Läs hela artikeln
Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']