Elnätet är känsligt för åska – så minimeras skadorna

Just nu är det högsäsong för åskväder och Sverige träffas av cirka hundra tusen blixtnedslag varje år. Vattenfalls Eldistributions driftcentral i Trollhättan följer hur åskväder drar fram. Elnäten är känsliga för åsknedslag.

– I vårt driftövervakningssystem kan vi se alla blixtnedslag i realtid och kan på så vis följa en åskfronts utveckling, säger Stig Skoog, samordnare på driftcentralen , som ser åskan långt innan den når våra områden, när den kommer in från ost via Östersjön/Finland eller väst via Skagerack/Kattegatt/Danmark.

Driftcentralen har direktkontakt med SMHI och andra vädertjänster och får prognoser och varningsmail för åska.

- Om vi befarar stor risk för störningar, bemannar vi driftcentralen med extra operatörer och kan även lägga extra resurser i beredskap, säger Stig Skoog.

Ett blixtnedslag kan orsaka stor skada. Genom att gräva ner elledningar och utrusta ställverk och transformatorstationer med olika typer av överspänningsskydd, undviker Vattenfall många skador.

–Systemen är byggda så, att efter ett blixtnedslag i en ledning kopplas ofta strömmen tillbaka automatiskt efter en stund, när spänningen åter är normal i nätet.

Hetare än solen

Men långt ifrån alltid. Kraftiga blixtar slår med enorm kraft och vid direktträffar kan utrustning splittras. En blixt består av luft, som är så varm att den blir självlysande. Temperaturen är 30 000 grader – fem gånger högre än på solens yta. Blixten rör sig med ljusets hastighet, 300 000 kilometer per sekund..

–Därför skickar vi inte ut reparatörer under ett rasande åskväder, det vore alltför farligt.

När blixten slår ned i eller i närheten av en ledning bildas hög spänning som kan ledas vidare långa sträckor i ledningsnätet. Om elektroniska apparater är inkopplade på nätet riskerar dessa att skadas. Risken är stor även om blixten slår ner flera kilometer bort.

Räkna sekunder

Känslig elektronisk utrustning kan delvis skyddas med ett överspänningsskydd. Effektivast är överspänningsskydd som monteras vid husets inkommande el- och teleledningar. Apparater som har både el- och teleanslutningar extra känsliga.

–Allra bäst är att dra ut sladdar till känslig elutrustning, tv, telefon, datorer och modem i god tid. Att slå ifrån en strömbrytare gör ingen nytta, säger Stig Skoog och tipsar:

–Räkna antalet sekunder från det att du ser blixten tills du hör dundret. Dela med tre så får du avståndet från blixten i kilometer. Hörs åskan mindre än tio sekunder efter blixten är avståndet tre kilometer - farligt nära.

Åskledare på taket skyddar bara huset från skador från direkta blixtnedslag. Elektriska apparater är fortfarande helt oskyddade.

Få fler tips på:
vattenfall.se/sv/nar-det-askar.htm

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']