Lysande affär för solcellsägare att sälja el

För att ytterligare driva på utvecklingen av småskalig förnybar elproduktion höjer nu Vattenfall ersättningen för mikroproducenter som säljer sin överskottsproduktion.

Småskalig solcellsproduktion är på frammarsch i Sverige. Vårens kampanj där Vattenfall erbjöd privatpersoner att köpa solcellspaket väckte mycket intresse förklarar Niclas Stålhandske, tillförordnad chef Vattenfall försäljning.

– Vi är mycket nöjda med utfallet av kampanjen. Vi erbjuder solcellspaket av hög kvalitet till ett attraktivt pris, dessutom ingår installationshjälp.

Stödja utvecklingen

Den 1 september ändrade Vattenfall erbjudandet till mikroproducenter för att köpa deras överskottsel. Tidigare erbjöds kunderna ett pris motsvarande spotpriset på elbörsen minus fyra öre.

– Nu erbjuder vi spotpriset plus en krona. Anledningen till att vi gör detta är att vi vill stötta utvecklingen av den småskaliga förnybara elproduktionen, säger Niclas Stålhandske.

Viktigt med tydligt regelverk

Det råder oklarheter kring regelverket runt mikroproduktion i Sverige. I somras stod det klart att den svenska regeringens förslag om skatterabatt för producenter av egen förnybar el inte godtogs av EU. Enligt förslaget skulle mikroproducenter kunna få 60 öre per kWh i skattereduktion för den överskottsel som levereras ut på nätet.

I dag är det oklart när regeringens stödåtgärder kan komma på plats.

Niclas Stålhandske menar att det är avgörande med ett tydligt och enkelt regelverk för att småskalig solelproduktion ska ta fart på allvar i Sverige.

– Dessutom tror jag att priset på solceller behöver gå ner ytterligare, säger Niclas Stålhandske.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln