Lysande affär för solcellsägare att sälja el

För att ytterligare driva på utvecklingen av småskalig förnybar elproduktion höjer nu Vattenfall ersättningen för mikroproducenter som säljer sin överskottsproduktion.

Småskalig solcellsproduktion är på frammarsch i Sverige. Vårens kampanj där Vattenfall erbjöd privatpersoner att köpa solcellspaket väckte mycket intresse förklarar Niclas Stålhandske, tillförordnad chef Vattenfall försäljning.

– Vi är mycket nöjda med utfallet av kampanjen. Vi erbjuder solcellspaket av hög kvalitet till ett attraktivt pris, dessutom ingår installationshjälp.

Stödja utvecklingen

Den 1 september ändrade Vattenfall erbjudandet till mikroproducenter för att köpa deras överskottsel. Tidigare erbjöds kunderna ett pris motsvarande spotpriset på elbörsen minus fyra öre.

– Nu erbjuder vi spotpriset plus en krona. Anledningen till att vi gör detta är att vi vill stötta utvecklingen av den småskaliga förnybara elproduktionen, säger Niclas Stålhandske.

Viktigt med tydligt regelverk

Det råder oklarheter kring regelverket runt mikroproduktion i Sverige. I somras stod det klart att den svenska regeringens förslag om skatterabatt för producenter av egen förnybar el inte godtogs av EU. Enligt förslaget skulle mikroproducenter kunna få 60 öre per kWh i skattereduktion för den överskottsel som levereras ut på nätet.

I dag är det oklart när regeringens stödåtgärder kan komma på plats.

Niclas Stålhandske menar att det är avgörande med ett tydligt och enkelt regelverk för att småskalig solelproduktion ska ta fart på allvar i Sverige.

– Dessutom tror jag att priset på solceller behöver gå ner ytterligare, säger Niclas Stålhandske.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']