Magnus Hall välkomnar klimatuppgörelse i EU

Under natten till fredagen enades EU:s ledare om nya klimat- och energimål till 2030. Överenskommelsen innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 procent och att andelen förnybar energi ska uppgår till minst 27 procent.

Efter flera år av oenighet kom EU-ledarna överens om nya klimat- och energimål för unionen. Överenskommelsen innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 procent till 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 27 procent och att energieffektiviseringen ska vara minst 27 procent.

En av svårigheterna har varit att få Polen och andra kolberoende central- och östeuropeiska länder att acceptera målen. Inför mötet hotade Polen med veto.

Systemet för utsläppsrätter

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall kommenterar de nya klimat- och energimålen:
– Vattenfall välkomnar beslutet. Vi uppskattar särskilt överenskommelsen om att medlemsländerna ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2030 och att nödvändiga reformer preciseras så att systemet för handel med utsläppsrätter blir huvudverktyget för omställningen. Att fokus läggs vid att nå en fungerande och integrerad energimarknad i EU är också bra.

Magnus Hall efterlyser att man fullföljer beslutet om en marknadsstabilitetsreserv och att man säkerställer att den får effekt senast 2017, innan de tidigare borttagna utsläppsrätterna återinförs och att delar av överskottet permanent ska tas bort i systemet innan 2020.
– Målen om förnybar energi och energieffektivisering för 2030 är formulerade på europeisk nivå. Det är viktigt att säkerställa att målen implementeras på ett sådant sätt att de bidrar till kostnadseffektiva lösningar och ett europeiskt samarbete samt att de inte underminerar en fungerande integrerad europeisk energimarknad eller systemet för handel med utsläppsrätter, säger Magnus Hall.

Kritik

Klimatuppgörelsen har fått omedelbar kritik. Tidningar som The Guardian, Der Spiegel och Politiken, rapporterar om kritik mot att EU kommissionen har valt mindre ambitiösa miljömål än önskat från miljöorganisationers håll, "dessutom har medlemsländernas regeringschefer beslutat att de måste konsulteras inför alla framtida europeiska beslut om klimat- och energifrågor. Detta innebär att EU från och med nu inte kan besluta om klimat- och energimål som går emot det minst ambitiösa medlemslandets vilja."

Miljöorganisationer menar även att EU:s klimatpolitik lett till ett "Europa som går på olika växlar" vilket inte enbart öppnar för ökande skillnader mellan medlemsländerna och deras klimat- och energipolitik. Det riskerar, enligt miljöorganisationerna, även att minska EU:s betydelse i framtida globala förhandlingar om klimatfrågor.

Sabine Froning,chef för European Affairs och Policy Management på Vattenfall, kommenterar kritiken:
– EU:s överenskommelse är resultatet av en kompromiss mellan 28 EU-ledare, vilket är en framgång i sig. Överenskommelsen lämnar även utrymme för att skruva upp målen ännu mer vid ett senare tillfälle. Klimat- och energimålen är EU:s förhandlingslinje inför nästa år klimatkonferens i Paris där förhoppningen är att få till ett globalt avtal.

Se även en artikel med grafer i The Guardian.
The Guardian (på engelska)

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']