Nya regler för dammsugare suger inte

Vi har använt den med hatkärlek i våra hem i mer än 100 år. I dag finns den i så gott som alla europeiska hem. Men nu har EU beslutat att reglera hushållsapparaten. Från och med den 1 september får inga dammsugare ha högre effekt än 1.600 watt.

Vill du köpa en riktig värsting till dammsugare är det dags att slå till nu. Sedan den 1 september gäller ett totalstopp för tillverkare och leverantörer att producera eller importera dammsugare med högre effekt än 1.600 watt.

– Man kan ju förstå att folk kan bli irriterade och undra om inte EU har viktigare saker för sig, säger Bo Nelson, analytiker European Affairs, och fortsätter:

– Men detta ingår som en del i ett systematiskt arbete för att sätta minimikrav på energiprestanda hos i princip alla energiförbrukande produkter som tillverkas i stora volymer.

Ekodesigndirektiv

EU:s ekodesigndirektiv trädde i kraft 2005 och syftar till att förbättra produkters miljöprestanda under hela livscykeln.
Minimikrav på energiprestanda ska fungera som ett golv för att förbjuda och ta bort de allra sämsta produkterna på marknaden, sett ur ett energiperspektiv.

– Många kommer nog ihåg när glödlampan förbjöds för två år sedan. Då var det många konsumenter som blev irriterade. Men utvecklingen av till exempel ledlampor har verkligen tagit fart sedan dess. Det är tack vare att tillverkarna har varit med i diskussionen hela vägen, säger Bo Nelson.

EU går systematiskt genom produktgrupp för produktgrupp för att sätta standarder för energiprestanda och energimärkning. Ljudsystem, industriugnar, ångkokare, industriella motorer och kablar är några produkter som utreds för närvarande.

Dammupptagningsförmåga

Det är inte svårt att hitta hånfulla kommentarer på nätet till EU:s senaste reglering av en hushållsapparat. Men vad innebär det egentligen för en normal användare att dammsugarens effekt inte får lov att vara högre än 1 600 watt?

– Det är inte motorns effekt som avgör hur bra en dammsugare är. Det som avgör hur mycket en dammsugare suger upp är luftströmmen. En mindre effektstark dammsugare kan vara mycket bättre än en med starkare effekt. Samtidigt som effekten nu begränsas, ställs det även krav på dammupptagningsförmågan, säger Bo Nelson.

2017 skruvar EU ytterligare åt kraven. Då bli maxeffekten för dammsugare 900 watt.

Deklarationer

För att upplysa konsumenterna att det inte är effekten som är avgörande för hur bra en dammsugare är, har EU även beslutat om att apparaterna ska märkas med energi- och effektivitetsdeklarationer med en gradering från A till G.

Märkningen gör det lättare att jämföra olika dammsugare då energieffektivitetsklass, årlig energianvändning, ljudnivå dammupptagningsförmåga både på matta och på hårt golv, samt partikelutsläpp visas på etiketten.

Utvärdering

Enligt Energimyndigheten i Sverige förväntas de nya reglerna om ekodesign och energimärkning för dammsugare spara 19 terawattimmar årligen i EU från 2020.

Vad innebär ekodesigndirektivet för Vattenfall?

– Vi har gjort en utvärdering som visar att efterfrågan på el minskar med cirka en procent årligen. Ser man det här med dammsugarna i ett helhetsperspektiv så är det faktiskt en ovanligt bra sak som EU håller på med, säger Bo Nelson.

Fakta
Den första portabla elektriska dammsugaren lanserades i USA 1905.

Dammsugare har under åren utvecklats till att få allt starkare motorer, från 500 watt år 1960 till 2.500 watt 2010. Men enligt Energimyndigheten finns det inget direkt samband mellan hög effekt och dammupptagningsförmåga.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']