Samlad informationsplats för laddinfrastruktur för elbilar

Den svenska elbilsmarknaden växer så att det knakar och efterfrågan på laddinfrastruktur ökar stadigt. Idag (25/9) lanseras en ny nationell databas –laddinfra.se – där hela den svenska laddinfrastrukturen samlas på en och samma plats.

Laddinfra.se är en öppen databas som möjliggör för ideella och kommersiella aktörer att utveckla karttjänster, appar och andra produkter för elbilister.

Ansvarig för initiativet är Power Circle som menar att laddning, och specifikt att hitta laddstationer, är en nyckelfråga för att öka de laddbara fordonens användbarhet och konkurrenskraft. Genom att erbjuda en öppen databas där information om publika laddstationer kan registreras och tillgängliggöras hoppas vi kunna få än mer fart på elbilsintroduktionen, berättar Olle Johansson, VD för Power Circle.

Laddinfra.se blir länken mellan aktörer som erbjuder laddning och elbilister i behov av laddtjänster. Initiativet stöds av många viktiga aktörer inom elektromobilitet i Sverige, däribland Vattenfall.

– Att alla olika aktörer för elbilsladdning ska utveckla egna databaser är inte hållbart i längden. Med hjälp av laddinfra.se kan aktörer som vi utveckla exempelvis en app med olika typer av tjänster för våra kunder, säger Mattias Tingvall, chef affärsutveckling på Vattenfall.

laddinfra.se
Vattenfall om elbilar och laddning

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln