Samlad informationsplats för laddinfrastruktur för elbilar

Den svenska elbilsmarknaden växer så att det knakar och efterfrågan på laddinfrastruktur ökar stadigt. Idag (25/9) lanseras en ny nationell databas –laddinfra.se – där hela den svenska laddinfrastrukturen samlas på en och samma plats.

Laddinfra.se är en öppen databas som möjliggör för ideella och kommersiella aktörer att utveckla karttjänster, appar och andra produkter för elbilister.

Ansvarig för initiativet är Power Circle som menar att laddning, och specifikt att hitta laddstationer, är en nyckelfråga för att öka de laddbara fordonens användbarhet och konkurrenskraft. Genom att erbjuda en öppen databas där information om publika laddstationer kan registreras och tillgängliggöras hoppas vi kunna få än mer fart på elbilsintroduktionen, berättar Olle Johansson, VD för Power Circle.

Laddinfra.se blir länken mellan aktörer som erbjuder laddning och elbilister i behov av laddtjänster. Initiativet stöds av många viktiga aktörer inom elektromobilitet i Sverige, däribland Vattenfall.

– Att alla olika aktörer för elbilsladdning ska utveckla egna databaser är inte hållbart i längden. Med hjälp av laddinfra.se kan aktörer som vi utveckla exempelvis en app med olika typer av tjänster för våra kunder, säger Mattias Tingvall, chef affärsutveckling på Vattenfall.

laddinfra.se
Vattenfall om elbilar och laddning

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']