Skugga över egenproducerad solenergi

Samtidigt som Vattenfall satsar stort på att marknadsföra solceller till privatpersoner i Sverige har det uppstått oklarheter kring reglerna om så kallad mikroproduktion. "Detta är mycket olyckligt," säger Åsa Landenberg, affärsansvarig för solceller.

En intressant och något udda situation har uppstått kring regeringens förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Antar riksdagen propositionen, efter klartecken från EU-kommissionen, kommer mikroproducenter kunna få 60 öre per kWh i skattereduktion för den överskottsel som levereras ut på nätet.

Olika tolkningar

Det finns dock oklarheter om huruvida de mikroproducenter som får betalt för att leverera överskottsel till nätet, ska anses bedriva näringsverksamhet som i sådana fall kräver F-skattsedel, eller om det ska anses vara hobbyverksamhet.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt gör sin tolkning medan Skatteverket gör en annan.
– Om man kommer fram till att solcellsägare bedriver näringsverksamhet så måste de betala energiskatt också på den el de producerar för sin egen förbrukning. Då skulle det bli riktigt svårt för oss och alla andra att sälja solceller, förklarar Anna Johansson som arbetar med omvärldsbevakning på BU Sales Nordic.

Gasa och bromsa

Att situationen är knepig bekräftas av Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund.
– Propositionen vill underlätta för mikroproduktion. Samtidigt kan det bli så att Skatteverket gör det svårare vilket gör detta mycket komplicerat. Villaägarnas budskap är att regeringen måste bestämma sig, i dag står de med ena foten på gasen och den andra på bromsen.

En sak verkar vara klarlagd och det är att alla mikroproducenter kommer behöva momsregistrera sig för att kunna leverera el till nätet och sälja den, exempelvis till Vattenfall.

Stort intresse

Samtidigt som diskussionen pågår om regeringens proposition rullar Vattenfalls kampanj på där koncernen erbjuder förmånliga solcellspaket till privatpersoner.

Affärsansvariga Åsa Landenberg förklarar att intresset hittills har varit stort.
– Intresset för solceller bland våra kunder är större än förra året och vi får många förfrågningar om offerter. Däremot säljer vi inte lika många som förra året vid samma tidpunkt. Vi bedömer det som att det beror på oklarheter i reglerna. Det är olyckligt för våra kunder som står i beslut att göra en investering.

Nu förbereder Vattenfall sig för att kontakta de hundratalet befintliga solcellskunderna med besked om att de måste momsregistrera sig för att kunna sälja sin överskottsel.
– Jag hoppas att det kommer att klarläggande så fort som möjligt så att kunderna förstår att det inte är Vattenfall som är skurken här, säger Åsa Landenberg.

Fakta mikroproduktion
Med mikroproduktion menas att man: framställer förnybar el, tar ut el från och matar in till elnätet i samma inmatnings- och uttagspunkt, har en säkring om högst 100 ampere i inmatnings- och uttagspunkten.

Fakta Vattenfalls solcellskampanj
Vattenfall erbjuder olika solcellspaket för hustak på 13 kvadratmeter och upp till 68 kvadratmeter. Alla kan köpa paketen men befintliga elkunder får tio procent rabatt. Vattenfall samarbetar med solcellsinstallatören Solcellskompaniet.

För befintliga elhandelskunder som beställer solcellspaket senast den 8 juni i 2014 erbjuder Vattenfall sig att betala en krona extra, utöver spotpriset på Nordpool, per kWh för eventuell överskottsproduktion till och med den 31 maj 2015.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']