Stabilt i Vattenfalls älvar trots extremregn

SMHI varnar för extrema flöden i vissa vattendrag. Men i Göta Älv och andra älvar är läget lugnt.

Hällregnet i sydväst ger extrema flöden i vissa vattendrag. I Vattenfalls vattenkraftverk är läget dock stabilt med goda marginaler för vattennivåer.
SMHI varnar nu för mycket höga flöden i vissa åar och älvar i södra Sverige till följd av det myckna regnandet.

Vattenfalls anläggningar i området finns längs Göta Älv med fyra stora kraftverk, samt flera småskaliga kraftverk längs bland annat Upperudsälven i Dalsland, Viskan i Sjuhäradsbygden och Säveån i Västergötland. Men i Vattenfalls anläggningar är läget odramatiskt enligt Magnus Carlson, drift- och underhållschef för Vattenfall Vattenkraft i södra Sverige.
– Nederbörden har inte påverkat oss i någon större omfattning. Det mest påtagliga är i Viskan där det till nyligen var väldigt låg vattenföring. Där har vi nu full produktion på grund av tillflödet av vatten. Men det är inget exceptionellt – vi kör för fullt även vid andra tillfällen på året, säger han.

På andra håll är väderläget extremt och har lett till svåra översvämningar, som i Kristinehamn vid Vänern.

– Vänern är ett mycket stort och trögt vattenmagasin och kan ta emot enorma mängder vatten. Vi har sett en svag ökning av vattennivån, men det är långt kvar till gränsen för så kallad tvångstappning. Men vi följer läget och har självklart beredskap för om det skulle komma mycket mer nederbörd de närmaste veckorna, säger Magnus Carlson.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln