Storsatsning i Valån med medel från Bra Miljöval

En miljon kronor från fonden Bra Miljöval satsas i Valån för att stärka beståndet av Mjörnöring och öka flodpärlmusslans överlevnadsmöjligheter.

Åtgärden berör ett vandringshinder i Valån som utgörs av en bro, klassad som en fast fornlämning. Den är därför skyddad enligt Kulturminneslagen. Bron är delvis raserad vilket gör den till ett vandringshinder för fisk.

Valån är ett av de större biflödena till sjön Mjörn och belägen inom Alingsås kommun. Genom att anlägga ett omlöp* förbi bron kan vandringsmöjligheterna för fisk återskapas. Sjön Mjörn i Säveåns vattensystem har en storvuxen öringstam (Mjörnöring), klassad som skyddsvärd. Beståndet av Mjörnöring har minskat under senare årtionden.

Reproduktionsområden för öringen har sannolikt funnits även i Säveåns huvudfåra men dessa har påverkats negativt av bland annat vattenkraftutbyggnader. Idag utgör biflöden till Mjörn de huvudsakliga reproduktionsområdena för öringen.

Valån har en längd av cirka 4 km varav cirka 3 km har goda lek- och uppväxtområden för öring. I stort sett hela denna sträcka ligger ovanför den raserade bron som utgör vandringshinder för fisk. I Valån finns också ett litet bestånd av flodpärlmussla. Genom att anlägga ett omlöp förbi den delvis raserade bron kan beståndet av Mjörnöring stärkas och flodpärlmusslans möjlighet att överleva förbättras.

Arbetet startade i början av september 2014 och beräknas vara klart i slutet av oktober. Fonden satsar 1 miljon kronor på projektet.

Miljömärkningen Bra Miljöval

Det finns flera miljömärkningar av el. En av de med hårdast miljökrav är Bra Miljöval. Denna märkning har vi kombinerat med vår andra miljöprodukt, EPD (Environmental Production Declaration). För att få sälja el märkt med Bra Miljöval krävs en licens från Naturskyddsföreningen. För varje såld kWh (kilowattimme) som märkts med Bra Miljöval och producerats i ett vattenkraftverk, avsätts 0,15 öre per kWh till Vattenfalls miljöfond. Från fonden betalas pengar ut, i samråd med Naturskyddsföreningen, till åtgärder som minskar vattenkraftens påverkan på naturen. Dessutom avsätts 0,15 öre per kWh till en fond för energieffektivisering.

Vattenfalls kraftverk i Göta älv (Vargön, Hojum, Olidan och Lilla Edet) uppfyller kraven för att producera elenergi märkt Bra Miljöval.

* Omlöp = En typ av fiskväg som anlagts för att tillåta fisk att passera ett vandringshinder som till exempel en damm. Ett omlöp konstrueras normalt som en bäck som löper runt hindret.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']