Tre Vattenfallchefer bland de mäktigaste kvinnorna i näringslivet

Tre Vattenfallchefer placerar sig högt på Veckans Affärers lista över de mäktigaste kvinnliga cheferna i Sverige. Finanschef Ingrid Bonde hamnar på andra plats.

Affärsmagasinet Veckans Affärer (VA) publicerar årligen en lista över det svenska näringslivets mäktigaste kvinnliga chefer. I år toppas listan av Helena Helmersson, hållbarhetschef på H&M.

Tre Vattenfallchefer finns med på VA:s lista över de 30 mäktigaste direktörerna. Finanschef Ingrid Bonde hamnar på andra plats. Anna Borg, chef för BU Sales Nordic, kommer på plats 13 och Annika Viklund, chef för BU Distribution Nordic på sextonde plats.

Läs vad några kvinnliga vattenfallchefer tycker om jämställdhet, kvotering och att jobba som ledare i en mansdominerad bransch.

Anna Borg, chef BU Sales NordicAnna Borg, chef BU Sales Nordic, vilka fördelar finns det med att ha en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga chefer?
– Det finns flera fördelar med att ha en blandning av bakgrund, kön och ålder. Det innebär att man bättre avspeglar hur samhället, kunderna och våra anställda ser ut. Perspektivet blir bättre och då kan man fatta bättre beslut som resulterar i en bättre affär.

Ingrid Bonde, finanschefIngrid Bonde, finanschef, du har drygt 30 års erfarenhet av att vara chef. Vad har hänt inom näringslivet under den tiden vad gäller jämställdhet?
– Jag tycker att det fanns ett ganska bra tryck under de första tio åren som jag var chef. Under de följande tio åren var jag nöjd med utvecklingen. Men under de senaste tio åren har det inte hänt mycket. Det sistnämnda kan bero på att jag har blivit äldre, mer luttrad och på högre positioner.

– Jag hade nog förväntat mig att det skulle ha hänt mer i ett land som Sverige som ändå har kommit ganska långt i jämställdhetsfrågor. Jag tror att det hade kunnat hända mer inom näringslivet om det hade funnits en vilja.

Eva Halldén, vd kärnkraftverken Ringhals och ForsmarkEva Halldén, vd kärnkraftverken Ringhals och Forsmark, kärnkraften är traditionellt en mansdominerad bransch. Hur kan man arbeta för att öka intresset bland kvinnor?
– Andelen kvinnor bland våra anställda ökar. I dag är den cirka 25 procent och andelen kvinnliga chefer ungefär lika stor. Jag anser att det är viktigt att intressera flickor och kvinnor för teknik i tidig ålder och sedan locka dem till teknikutbildningar. Eftersom vår verksamhet är tekniktung är det viktigt att väcka teknikintresset och visa på kvinnliga förebilder.

Anne Gynnerstedt, chef Legal och CEO OfficeAnne Gynnerstedt, chef Legal och CEO Office, hur ser du på kvotering?
– Jag vill bli vald oavsett kön för att jag besitter efterfrågade kompetenser och egenskaper. Men förutsatt att det tydligt framgår att kvotering betyder att vid likvärdiga alternativ väljs kvinnan, då är jag för kvotering under en övergångstid. Vi behöver få en kritisk massa med kvinnor så att det blir självklart att välja en kvinna lika väl som en man.


Annika WiklundAnnika Viklund, chef BU Distribution Nordic, hur arbetar du för att öka andelen kvinnliga chefer i din organisation?
– Inom Vattenfall Distribution har vi under många år haft fokus på att attrahera både män och kvinnor till chefspositionerna och annonserar alla lediga tjänster på vår jobbsökarsajt. Det har gjort att vi har både manliga och kvinnliga sökanden till chefstjänsterna och sedan 2008 har andelen kvinnliga chefer ökat från 18 till 50 procent inom Vattenfall Eldistribution.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och att våra medarbetare ska känna sig inkluderade och värdesatta oavsett könstillhörighet och vi eftersträvar mångfald för vi är övertygade att om vi kan tillvarata våra medarbetares olika erfarenheter så har vi större möjlighet att förstå och infria våra kunders förväntningar på oss som elnätsföretag på ett bättre sätt.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']