Undersökning bekräftar rost på fat i tyskt kärnförvar

18 fat som visar tecken på korrosion hittades vid en planerad inspektion som Vattenfall genomförde i ett av bergrummen under det tyska kärnkraftverket Brunsbüttel. Sammanlagt 70 fat innehållande låg- och medelaktivt radioaktivt avfall granskades under inspektionen.

Cirka 630 fat innehållande låg- och medelaktivt radioaktivt avfall förvaras i sex bergrum under kärnkraftverket Brunsbüttel.

Den 15 december 2011 skadades ett fat allvarligt när radioaktivt avfall fördes över till nya behållare. Enligt kärnkraftsmyndigheten i delstaten Schleswig-Holstein och Vattenfalls expert, var det aldrig någon fara för medarbetare eller miljön.

Men incidenten ledde till ett beslut att granska alla fat som förvaras i bergrummen under kärnkraftverket.

Hur faten lyfts upp ur förvaringen

Lång förvaring

Den första inspektionen som nu har genomförts visar att 18 av 70 fat visar tecken på korrosion.

– Det är mycket viktigt att påpeka att det inte uppstod några hälsorisker under inspektionen, varken för personalen eller för allmänheten. Bergrummen ligger inom ett säkert område på kraftverkets område, säger Sandra Kühberger, pressekreterare Vattenfall i Tyskland.

Även bergrummets väggar inspekterades samtidigt som faten. Resultatet visade att väggarna är i gott skick.

– Varken bergrummen eller faten var ursprungligen ämnade för en så lång förvaringstid. Faten skulle från början ha placerats i det nationella förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall – Schacht Konrad – i mitten eller slutet av 1990-talet. Tysklands förbundsministerium för miljö, naturskydd och kärnkraftssäkerhet väntar sig nu att verksamheten i Schacht Konrad ska vara igång runt 2021-2025, förklarar Sandra Kühberger.

Tillstånd behövs

De 18 fat som visar tecken på korrosion kommer att transporteras från bergrummet med särskild skyddsutrustning.

– Vårt mål är att tömma bergrummet och att transportera innehållet i tunnorna i särskilda behållare som krävs för förvaring i Schacht Konrad. Men behållarna som behövs finns inte att tillgå. Tillstånd från kärnkraftsmyndigheten och från Tysklands förbundsministerium för strålskydd är nödvändiga för att kunna genomföra transporten. Tillståndsprocessen förväntas pågår i cirka nio månader. Vattenfall kommer att använda den tiden till att fortsätta med inspektionerna av de andra bergrummen, säger Sandra Kühberger.

Nästa inspektion är planerad att genomföras i juni i år.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']