Uppförandekod förstärks i sponsringssamarbeten

Inom Vattenfall strävar vi efter att ständigt förbättra vårt sociala och miljömässiga arbete genom hela värdekedjan. Vi tar ansvar för våra handlingar, och vi förväntar oss att våra partners gör detsamma. Detta gäller även de partners vi har inom sponsringsområdet.

Tisdagen den 28 januari genomförde Vattenfall tillsammans med de två andra huvudsponsorerna Nordea och ATG ett möte med Sveriges Olympiska Kommitté. Mötets utgång var i positiv anda och ett gemensamt uttalande publicerades i frågan om mänskliga rättigheter.

I vår uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö samt affärsetik. Den baseras på bland annat FN:s Global Compact, som Vattenfall anslöt sig till 2002. Vattenfall arbetar löpande för att se till att de regler och principer som återfinns i denna uppförandekod efterlevs. Som en del av vårt förbättringsarbete kommer vi att fullt ut tillämpa leverantörskoden även inom vår sponsringsverksamhet.

Annika Bränning, sponsorchef Vattenfall och
Annika Ramsköld, hållbarhetschef Vattenfall

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']