Uppförandekod förstärks i sponsringssamarbeten

Inom Vattenfall strävar vi efter att ständigt förbättra vårt sociala och miljömässiga arbete genom hela värdekedjan. Vi tar ansvar för våra handlingar, och vi förväntar oss att våra partners gör detsamma. Detta gäller även de partners vi har inom sponsringsområdet.

Tisdagen den 28 januari genomförde Vattenfall tillsammans med de två andra huvudsponsorerna Nordea och ATG ett möte med Sveriges Olympiska Kommitté. Mötets utgång var i positiv anda och ett gemensamt uttalande publicerades i frågan om mänskliga rättigheter.

I vår uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö samt affärsetik. Den baseras på bland annat FN:s Global Compact, som Vattenfall anslöt sig till 2002. Vattenfall arbetar löpande för att se till att de regler och principer som återfinns i denna uppförandekod efterlevs. Som en del av vårt förbättringsarbete kommer vi att fullt ut tillämpa leverantörskoden även inom vår sponsringsverksamhet.

Annika Bränning, sponsorchef Vattenfall och
Annika Ramsköld, hållbarhetschef Vattenfall

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']