Utredning om ersättningsreaktorer i vänteläge

Vattenfall stoppar tillfälligt arbetet med att utreda ersättningsreaktorer i Sverige. Det beskedet lämnade koncernchefen Magnus Hall i går i samband med ett besök hos riksdagens näringsutskott.
– Vi har lagt arbetet i vänteläge och stoppat det för ögonblicket, sa han.

Sommaren 2012 ansökte Vattenfall hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om tillstånd att bygga en eller två ersättningsreaktorer för de äldsta kärnkraftsreaktorerna i Sverige som ska fasas ut i slutet av 2020-talet.

Vattenfall är majoritetsägare i två av de tre anläggningar där ersättningskärnkraft kan bli aktuell enligt kärntekniklagen. Dessa platser är Forsmark och Ringhals.

Vattenfall har sedan 2012 bland annat inlett en dialog med Varbergs kommun om mark vid Ringhals som skulle kunna bli aktuell för eventuell ersättningskärnkraft.

Diskussioner med regeringen

I går (torsdag den 27 november) förklarade Vattenfalls koncernchef Magnus Hall i Sveriges Television (SVT) att utredningsarbetet om ersättningsreaktorer tillfälligt stoppas.

– Vi har lagt det i vänteläge och stoppat det för ögonblicket, sa han.

Magnus Hall förklarade att han nu avvaktar diskussioner med den nya rödgröna regeringen.

– Vi tycker att med den diskussion som finns om hur vi ska hantera kärnkraften och vårt analysarbete av det, så vill vi invänta en diskussion med regeringen. Vi måste prata med regeringen om deras synpunkter på hur vi ska hantera den här frågan, förklarade Magnus Hall i SVT.

Said Abdu (FP), gruppledare i näringsutskottet beklagade Vattenfalls beslut.

– Djupt olyckligt, djupt olyckligt. Vi behöver förutsägbarhet och långsiktighet. Långsiktiga spelregler är en förutsättning för att vi ska kunna klara utmaningen vi har i energiförsörjningsfrågorna.

Jennie Nilsson (S), ordförande i näringsutskottet menade att Vattenfall fattat ett klokt beslut.

– Jag tycker att det är det kloka och sansade sättet av Vattenfall att hantera frågan på just nu. Vi tillsätter ju en energikommission. För oss är det ohyggligt viktigt att man skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för energipolitiken och det är den prioriet den här regeringen har. Så jag tycker att det är ett klokt sätt att hantera den här frågan.

Se inslaget i SVT

Fakta kärnkraften och Vattenfalls analysarbete

Kärnkraften står i dag för 40 procent av den svenska elproduktionen och för 50 procent av Vattenfalls nordiska produktion.

Vattenfalls analysarbete syftar till att ta reda på vilka villkor som ska gälla för kärnkraft i framtiden och om det kommer att vara lönsamt att investera i ersättningsreaktorer. Analysarbetet handlar bland annat om att: få kunskap om nya säkerhets- och miljökrav på framtida reaktorer, hitta och säkerställa tillgång till mark, titta på hur olika tänkbara teknologier kan leva upp till den kommande kravbilden, undersöka ekonomiska villkor för kärnkraft i framtiden och söka tillstånd för ersättningsreaktorer

Vattenfall har uppskattat att det kommer att dröja åtta till tio år innan ett eventuellt investeringsbeslut om ersättningsreaktorer kan fattas.

Se även

Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall InCharge vinner europeiskt anbud för installation av 22 000 laddningspunkter i Nederländerna

Den offentliga laddningsinfrastrukturen i Nederländerna får ett stort uppsving under de kommande åren. Det då Vattenfall InCharge kommer att installera inte mindre &au...

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkontoret i Solna

Pressinbjudan: Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-juni 2024 den 19 juli

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2024 publiceras fredagen den 19 juli klockan 08.00.

Läs hela artikeln
Vattenfalls huvudkontor

Vattenfall och fyra ledande energiföretag bildar Sveriges EnergiCert!

Tillsammans lanserar Vattenfall, Fortum, E.ON, Uniper och Jämtkraft nu EnergiCert. Ett riktat stöd till energiföretag för att hantera och förebygga -cyber säker...

Läs hela artikeln