Vattenfallprojekt ritar om den tyska kartan

Tysklands nordligaste punkt finns inte längre på ön Sylt, utan är nu belägen långt ut i Nordsjön – och det är Vattenfall som äger området.

När Vattenfalls havsbaserade vindkraftprojekt DanTysk förankrade fundament nummer 22 på havsbottnen, så blev fundamentet Tysklands nordligaste byggnad och nordligaste permanenta punkt.

Olaf Beeg, ansvarig för konstruktionen av fundament i DanTysk-projektet, har ni informerat den tyska regeringen om detta?
– En mycket bra fråga! Vi har inte informerat regeringen ännu, men vi kommer att göra det inom kort, så att de blir medvetna om Tysklands nya territorium.

Vem var först att beträda Tysklands nya nordligaste punkt? Eller vad ska vi kalla den?
– Ja, det är faktiskt Tysklands nordligaste punkt. Eftersom vi är ett öppet land och vårt projekt är internationellt så var förste man på plats en av våra danska kollegor från byggföretaget Aarsleff. En perfekt symbol för vänskapen med Danmark, vilket också återspeglas i namnet på vårt projekt: DanTysk.

Så ”nummer 22” är det nordligast belägna fundamentet i vindkraftparken DanTysk. Har fundamentet fått ett namn eller kommer ni att ha en namntävling?
– Det heter just nu bara DT-22… men tack för förslaget! Vi kommer att starta en tävling för att hitta ett namn som bättre passar vår ”baby”.

Kommer det här nya området att påverka landsgränser eller nationella fiskezoner?
– Nej, inte alls. Det är förbjudet att fiska inom hela vindkraftsparksområdet, vilket förresten är mycket positivt för fiskar, marina däggdjur och allt marint liv som kan använda vindkraftsparken som sitt rekreationsområde. Landsgränserna kommer inte heller att påverkas, eftersom gränserna mellan Danmark och Tyskland har dragits enligt en fredlig överenskommelse.

Vem informerar kartinstitut och encyklopedier om Tysklands nya nordligaste punkt?
– Ärligt talat så har jag ingen aning! Eftersom den här typen av saker inte händer så ofta får vi försöka ta reda på hur den nya informationen ska publiceras på korrekt vis i kartor och uppslagsverk.

Fotnot: DanTysk är en havsbaserad vindkraftpark på 288 MW som byggs i Nordsjön, 70 kilometer väst om den tyska ön Sylt.

Det är ett joint venture-projekt mellan Vattenfall (51 %) och Stadtwerke München (49 %). Vindkraftparken är 19 km lång (från nord till syd).

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']