Vindkraftsparker sälarnas nya jaktmarker

Vindkraftsparker kan fungera som viktiga födosöksområden för ett stort antal sälar i Nordsjön, enligt en forskarstudie vid S:t Andrews University i Skottland.

Forskarna satte sändare på knubbsälar och gråsälar vid engelska och nederländska Nordsjökusten och följde dem med hjälp av gps.
En del av sälarna gav sig gärna in i Alpha Ventus-parken utanför Tysklands nordöstra kust och Sheringham Shoal öst om England. Sälarna verkade ha specialiseret sig på att födosöka i vindkraftsparkerna, där de systematiskt och riktat simmade i ett slags rutnät mellan pelarna.

Nya jaktmarker
Det är vindkraftverkens fundament som erbjuder nya jaktmarker eftersom de drar till sig fisk. Detta bekräftas av studier vid Vattenfalls havbaserede vindkraftsparker, som Lillgrund i Östersjön och Horns Rev och Egmond ann Zee i Nordsjön, sägar Jesper Kyed Larsen, miljöexpert inom Vattenfall Continental/UK BU Renewables.

– Fundamenten till havsbaserade vindkraftverk fungerar som artificiella rev som får marint liv som musslor och kräftdjur att frodas. Den ökade födomängden kombinerat med bra skydd ger bra levevillkor för vissa arter av fisk, som sälarna är på jakt efter.

Forskningsstudiens resultat stämmer överens med iakttagelser gjorts vid vindkraftparkerna på Horns Rev i Nordsjön, säger ledande forskare vid institutionen för biovetenskap på Århus Universitet i Danmark.

Vattenfall finansierar
Vattenfall finansierar forskning kring havsbaserat vindkraft och miljön genom Vattenfall Nordic Wind R&D programme och Vattenfall Continental/UK Renewables, för att bättre förstå hur miljön påverkas och hur det går att minimera eventuella negativa effekter.
– Vi fokuserar speciellt på frågan om undervattensbuller samt utvecklingen av lämpliga bullerbegränsningssystem vid pålning av fundament, som kan påverka marina däggdjur negativt, säger Sara McGowan, koordinator för miljöforskningen inom Vattenfall Nordic Wind R&D programme.

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln