Invigning av omlöpet i Valån – ett Bra Miljöval-projekt

I förra veckan invigde Richard Holmgren, miljöchef på BU Hydro, ett omlöp (en fiskväg) förbi en delvis raserad historisk bro i Valån inom Säveåns avrinningsområde. Projektet har bekostats med medel från Naturskyddsföreningens Bra Miljöval Vattenkraft.

Valån är ett biflöde till sjön Mjörn och belägen inom Alingsås kommun. Genom att anlägga ett omlöp förbi en delvis raserad bro har vandringsmöjligheterna för fisk återskapats. Mjörn har en storvuxen öringstam klassad som skyddsvärd men beståndet av Mjörnöring har minskat under senare årtionden.

Åtgärder i sidovattendrag

Reproduktionsområden för öringen har sannolikt även funnits i Säveåns huvudfåra men dessa har påverkats negativt av bland annat vattenkraftutbyggnader. Därför är åtgärder i sidovattendrag viktiga för att stärka beståndet av öring och även flodpärlmusslan som är beroende av öring i sin livscykel.

Arbetet med omlöpet påbörjades under 2014 och färdigställdes under försommaren 2015. Redan dagen efter att grumlingarna hade lagts sig efter vattenpåsläppet, noterades en större öring i bäcken, som utgör omlöpet, vilket kan ses som bevis att åtgärden fungerat.

Engagemang för biologisk mångfald

Bertil Ericson från Mjörns Fiskevårdsområdesförening berättade vid invigningen att den delvis raserade bron byggdes sannolikt under Gustav Vasas tid. Bron var belägen längs färdvägen från det inre av Västergötland till Lödöse, den viktigaste staden i Bohuslän, innan Göteborg grundades. Bertil är mycket tacksam för Vattenfalls engagemang som möjliggjort åtgärden.

Användning av medel från Bra Miljöval Vattenkraft är en viktig del av Vattenfalls engagemang för biologisk mångfald, inom avrinningsområden där vi äger vattenkraft, berättade Richard Holmgren. Inför ett tjugotal närvarande åhörare klippte han bandet och förklarade omlöpet invigt.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']