Miljöåterställning i Flarkån med medel från Bra Miljöval

Vattenfall satsar varje år resurser på att genomföra och utreda miljöförbättrande åtgärder i våra älvar. Inom ramen för Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval genomförs ett projekt i Flarkån, ett större biflöde i nedre delen av Luleälven.

En stor del av vattendragen i Sverige, till exempel Flarkån, användes långt in på 1900-talet som flottningsleder. Fram till dess flottningen avslutades var dessa vattendrag utsatta för flottningsunderlättande åtgärder som bland annat omfattade stenrensning och sprängning.

För fiskbeståndet har dessa rensningar varit mycket negativa. Antalet ståndplatser och gömställen har minskat kraftigt både för fiskyngel och för större fisk. På många ställen har också lekområden förstörts.

Förbättringsåtgärder i Flarkån

Genom att återställa Flarkåns vattensystem till sitt ursprungliga tillstånd kommer strömlevande fiskarter som harr och öring och även flodpärlmussla att gynnas. Med grävmaskin och handkraft lyfts block tillbaka och grusbottnar återställs i syfte att återskapa lekområden där främst harr och öring kan föröka sig.

Projektet genomförs under 2014-2015 och finansieras med medel från Naturskyddsföreningens fond "Bra Miljöval", EU-medel (Fiskefonden) och bygdemedel från Bodens kommun.

Resultat

Under 2014 restaurerades 7 000 kvadratmeter av Flarkåns forsar och cirka 100 m2 lekbotten anlades. Även träd har fällts ned i vattendraget för att ge ökad näringstillförsel. Träden ger, liksom det återförda stenmaterialet, skydd och fler ståndplatser för strömlevande fisk.

Åtgärder genomförs närmare mynningen till Luleälven, och närmare biflödet Svanisträskbäcken, under 2015. Målsättningen är att återställningen ska vara klar under slutet av året.

Under 2015 fortsätter Vattenfall att avsätta pengar till fonden Bra Miljöval samt genomföra ett antal miljöförbättrande projekt. Arbetet sker både i egen regi och tillsammans med myndigheter och intressegrupper.

Läs mer

Miljömärkningen Bra Miljöval

Det finns flera miljömärkningar av el. En av de med hårdast miljökrav är Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval. Denna märkning har vi kombinerat med vår andra miljöprodukt, EPD (Environmental Production Declaration). För att få sälja el märkt med Bra Miljöval krävs en licens från Naturskyddsföreningen.

För varje såld kWh (kilowattimme) som märkts med Bra Miljöval och producerats i ett vattenkraftverk, avsätts 0,15 öre per kWh till miljöfonden. Från fonden betalas pengar ut, i samråd med Naturskyddsföreningen, till åtgärder som minskar vattenkraftens påverkan på naturen. Dessutom avsätts 0,15 öre per kWh till en fond för energieffektivisering.

Vattenfalls kraftverk i Göta älv (Vargön, Hojum, Olidan och Lilla Edet) uppfyller kraven för att producera elenergi märkt Bra Miljöval.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']