En rad färgglada elbilar på laddning
Dreamstime

En tredjedel av alla nya bilar är elbilar år 2040

År 2040 kommer elbilsförsäljningen att ha ökat från dagens en procent till 35 procent – även om oljepriset är lågt – enligt en ny rapport.

Batterierna står för en tredjedel av kostnaderna för att tillverka en elbil. Enligt en ny studie av Bloomberg New Energy Finance kommer batteripriserna att sjunka rejält och under 2020-talet kommer elbilar att bli ett klart mer ekonomiskt alternativ än bensin- och dieselbilar i de flesta länder.

Kostnaden för litiumjonbatterier har redan sjunkit med 65 % sedan 2010, och förra året låg den på 350 USD/kWh.

– Vi väntar oss att kostnaden för elbilsbatterier kommer att ligga gott och väl under 120 USD/kWh år 2030, och därefter sjunka ytterligare, säger Colin McKerracher, analytiker vid Bloomberg New Energy Finance.

Globalt har ungefär 1,3 miljoner elfordon sålts hittills, och 2015 visade på en stor ökning. Men elfordon utgör för närvarande ändå bara en procent av den globala nybilsförsäljningen. 

Enligt studien kommer försäljningen 2040 att uppgå till 41 miljoner lätta fordon, det vill säga 35 procent av försäljningen. Det skulle i så fall handla om en ökning med 90 gånger jämfört med 2015, då elbilsförsäljningen beräknades till 462 000 fordon – en ökning med 60 % jämfört med 2014.

Diagram över elbilsförsäljningen till 2040. Bild: Bloomberg

År 2022 kommer den totala ägandekostnaden att vara lägre för elbilar än för bilar med traditionella förbränningsmotorer.

Prognosen utgår från att oljepriset återhämtar sig till en prisnivå på 50 USD/fat, för att sedan öka igen till 70 USD eller mer fram till 2040.

Om oljepriset skulle falla till 20 USD och stanna där skulle det ändå inte försena massmarknaden av elfordon längre än till början av 2030-talet enligt Salim Morsy, chefsanalytiker och författare till studien.

Elfordon finns i två kategorier. Dels renodlade elfordon (BEV) som enbart körs på batterier, dels laddhybridfordon (PHEV) med laddningsbara batterier plus vanliga motorer som reservalternativ.

Rapporten:
Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040 (på engelska)

Se även

InCharge-laddpunkt på Valhallavägen i Stockholm

Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall, ytterligare sex nya publika laddgator under våren. Det innebär 55 nya laddpunkter till de redan 80.

Läs hela artikeln
Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln