Kärnbränsleelement

Franskt, ryskt och amerikanskt kärnbränsle säkrar leveranser

Vattenfall tecknar avtal med en tredje kärnbränsleleverantör för att säkra leveranser och kvalitet.

Per-Olof Nestenborg
Per-Olof Nestenborg, chef för Vattenfall Kärnbränsle.

Det ryska kärnkraftsföretaget TVEL blir Vattenfalls tredje leverantör av kärnbränsle vid sidan av franska Areva och amerikanska Westinghouse. Genom att ta in en tredje leverantör vill Vattenfall öka leveranssäkerheten och konkurrensen.

– Med TVEL har vi nu leverantörer på tre kontinenter vilket gör att affärsriskerna minskar liksom vårt beroende av en enskild leverantör. TVEL är ett av världens största kärnkraftsföretag och lever upp till alla kvalitetsmässiga och affärsmässiga krav vi har på våra leverantörer, säger Per-Olof Nestenborg, chef för Vattenfall Kärnbränsle.

Affär värd 1,2 miljarder kronor

Sammanlagt har de tre leverantörerna nu tecknat avtal med Vattenfall om kärnbränsleleveranser till ett värde av 1,2 miljarder kronor. Det gäller samanlagt 19 leveranser till kärnreaktorerna Ringhals 3 och 4 under perioden 2018 till 2025. Av dessa kommer TVEL att stå för tre eller fyra leveranser, det vill säga omkring en femtedel, medan Areva och Westinghouse ska leverera resten av kärnbränsleelementen.

Areva och Westinghouse är sedan tidigare leverantörer till Vattenfall. Det ryska företaget TVEL, som ägs av det ryska statliga bolaget Rosatom är däremot ny leverantör. Vattenfalls arbete med att utvärdera företaget har pågått i flera år, både när det gäller produktkvalitet och affärsmässighet, och när det gäller Vattenfalls regler om uppförandekod för leverantörer.

– Vi har utvärderat TVEL enligt samma kriterier som vi utvärderar alla våra leverantörer. Det gäller bland annat miljöarbete, arbetsmiljö, arbetsrättsliga förhållanden, korruption och så vidare.

Det har vi bland annat gjort genom fysiska audits, det vill säga inspektioner på plats. TVEL har hela tiden varit mycket transparenta och öppna och de har tydliga rutiner och regler. De har också stort intresse av att få komma in på den västerländska marknaden i övrigt och vill därför lära och anpassa sig efter vårt europeiska sätt att arbeta, säger Per-Olof Nestenborg.

Politisk debatt

Vattenfalls planer på att köpa ryskt kärnbränsle har diskuterats i politiska sammanhang redan innan kontrakten undertecknats. Framför allt handlar det om oro för att Ryssland skulle kunna använda bränsleleveranserna som politiskt styrmedel gentemot Sverige.

– Vattenfalls primära uppgift är att se till affärsmässigheten och strategiska nyttan. I och med att vi har tre leverantörer av kärnbränsle  till Ringhals skapar vi vårt oberoende. Avtalet ger förutsättningar för säker och stabil och ekonomisk drift av Ringhals in på 2020-talet, säger Per-Olof Nestenborg.

Under 2016 etablerades också ett samarbete mellan amerikanska GE, General Electric, och TVEL där GE skall licenstillverka bränsle för den amerikanska marknaden.

Uppgörelsen har granskats och godkänts av den europeiska kärnbränslemyndigheten Euratom Supply Agency, ESA, liksom det internationella atomenergiorganet IAEA.

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln