Elbil. Foto: Maria Cruseman

Elbilar bättre miljöval – trots miljöskuld

En nyligen publicerad studie från det svenska forsknings- och konsultbolaget IVL Svenska Miljöinstitutet pekar på elbilars klimatpåverkan beroende på bland annat koldioxidutsläppen vid batteritillverkningen. IVL-studien har uppmärksammats i medier och av vissa pekat ut elbilar som en ”miljöbov”. I denna artikel reder vi ut begreppen.

Litteraturstudien från IVL pekar på ett faktum som knappt framkommit tidigare i diskussionen om elbilars miljöegenskaper. Det gäller de för närvarande stora klimatutsläpp som uppstår vid tillverkningen av litiumjonbatterier för elbilar. Detta gör att elbilar de facto har en ”klimatskuld” jämfört med en diesel- eller bensindriven bil: varje kilowattimme batteri ger, enligt rapporten, upphov till utsläpp om 150-200 kilo koldioxidekvivalenter.

– Det är riktigt att nya elbilar med dagens litiumjonbatterier har en viss ”klimatskuld” från start. Fast om man ser på bilens hela livscykel så ger elbilen upphov till klart mindre koldioxidutsläpp än diesel- och bensindrivna bilar, speciellt i Sverige, där elmixen är betydligt renare än i kontinentala EU, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef vid Vattenfall.

Enligt en studie gjord av konsultbolaget Ramböll, på uppdrag av Vattenfall, är det stor skillnad på de typiska livscykelutsläppen av koldioxidekvivalenter mellan olika biltyper (inklusive råvaruutvinning, tillverkning, användning och service samt återvinning). En bensinbil ger i genomsnitt upphov till koldioxidutsläpp om 250 gr/km, en dieselbil 200 gr/km, en elbil inom kontinentala EU i genomsnitt 190 gr/km, medan en elbil använd i Sverige endast ger upphov till 70 gr/km. I beräkningen har batteriets storlek satts till 24 kWh*, motsvarande en några år gammal Nissan Leaf eller Renault Zoe.

Utsläpp från batteritillverkningen

För elbilar har batterierna stor inverkan på det totala klimatavtrycket från biltillverkningen. De flesta av dagens elbilar har litiumjonbatterier som hittills i huvudsak tillverkas i Asien. Där produceras elen fortfarande till stor del med kolkraft, även om andelen förnybar elproduktion ökar.

Flera biltillverkare, bland annat Tesla och Mercedes, har börjat bygga egna batterifabriker, bland annat för att förbättra elbilars klimatprestanda. Amerikanska Teslas batterifabrik Gigafactory i delstaten Nevada kommer till exempel helt att drivas med förnybar el från solceller. Det innebär att klimatavtrycket från Tesla-bilar, som har marknadens största batterier, framöver kommer att minska markant.

Det nystartade svenska företaget Northvolt, där Vattenfall gått in som mindre finansiär, planerar att bygga en helt ny batterifabrik i Sverige eller Finland. När batteriproduktionen sker med ren el från vattenkraft blir klimatavtrycket för elbilen mindre än för dagens eller gårdagens elbilar.

Återanvändning av batterier

Det finns även andra sätt att minska klimatavtrycket från elbilsbatterier. Batterier av litiumjontyp tappar med tiden en del av sin lagringskapacitet, men de kan ändå användas under åtskilliga år för energilagring i elnät. Ett stort antal batterier kopplas då ihop till större batteripaket vilka kan balansera elnätet och mata in el när elproduktionen från vind- och solkraft är låg.

– Vi har ett samarbete med biltillverkaren BMW i Hamburg, kallat Second Life, där vi återanvänder batterier från BMWs elbilar för lagring av förnybar el. Vi kommer även att köpa in upp till 1 000 litiumjonbatterier för stabilisering och balansering av elnäten i anslutning till vindkraftparker. Holländska Princess Alexia är en av de vindkraftparker som kommer att utrustas med batterier för att förbättra elnätkvaliteten, säger Helle Herk-Hansen.

Klimatavtrycket och miljöpåverkan från batterier minskar också genom att återvinna dessa i så stor omfattning som möjligt. I dag är det endast de mest värdefulla metallerna nickel, kobolt och koppar som återvinns, men inte exempelvis aluminium och litium.

– Det är oerhört viktigt att återvinningen av metaller blir ekonomiskt fördelaktig i takt med att volymerna av batterier ökar. Detta är något som batteribranschen måste säkerställa för att minska klimatpåverkan för elbilar och andra batteridrivna produkter, säger Helle Herk-Hansen.

Vattenfall satsar på elbilar

Enligt Helle Herk-Hansen är det viktigt att elektrifieringen av transportsektorn fortsätter. Hon välkomnar även att Vattenfall är med och driver på i denna omställning.

– Det är bra att Vattenfall ska ställa om hela sin bilpark till eldrivna fordon. Trots miljöskulden vid tillverkningen är elbilar ett bättre miljöval än fossildrivna bilar. De har dessutom goda möjligheter att bli ännu bättre miljömässigt, medan bilar med förbränningsmotorer har mindre potential, säger Helle Herk-Hansen.

Vägtrafiken står för omkring 20 procent av koldioxidutsläppen i Europa, i Sverige är det omkring 30 procent. Av detta svarar personbilstrafiken för ungefär två tredjedelar. Elektrifiering av vägtrafiken ses av många som en stor möjlighet att minska koldioxidutsläppen från denna sektor som ännu till stor del är beroende av fossila bränslen.

* Renault Zoe har nu en ny generation effektivare batterier där man ökat batteriets kapacitet med 80 procent från 24 till 41 kWh, medan vikten bara ökat med fem procent.

Se även

InCharge-laddpunkt på Valhallavägen i Stockholm

Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall, ytterligare sex nya publika laddgator under våren. Det innebär 55 nya laddpunkter till de redan 80.

Läs hela artikeln
Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln