Första ellastbilen som laddas under färd nu på väg

Sveriges första helt eldrivna lastbil som kan laddas under färd har nu godkänts av Bilprovningen att köras i allmän vägtrafik. Därmed kan ellastbilen sättas i drift på en ny typ av elväg som i höst ska invigas på en landsväg vid Arlanda flygplats norr om Stockholm.

Johan Tollin, ansvarig för e-mobility inom Vattenfall R&D

Sveriges första helelektriska lastbil som kan laddas under färd har nyligen blivit godkänd av Bilprovningen. Enligt Johan Tollin, ansvarig för e-mobility inom Vattenfall R&D, har därmed ett viktigt steg tagits i utvecklingen av tunga vägtransporter på en ny typ av elvägar.

Den helelektriska lastbilen och den nya elvägen är delar av det svenska utvecklingsprojektet eRoadArlanda. Detta projekt är utvalt av Trafikverket som ett av två projekt för utvärdering av tekniker för elvägar. Till skillnad från de flesta andra typer av elvägar, som likt järnvägar bygger på elmatning via en kontaktledning och en strömavtagare upptill på fordonet, kommer ellastbilen i eRoadArlanda att hämta el från en elskena som ligger i vägbanan, likt en modellbilbana.

– Vattenfall vill stödja övergången till eldrivna transporter och deltar därför i detta projekt för att testa en helt ny teknik för elvägar. I höst kommer en två kilometer lång sträcka att anläggas på en del av en allmän landsväg mellan Arlanda och logistikområdet Rosersberg. Teststräckan och den nya elvägstekniken är först i världen i sitt slag, säger Johan Tollin, ansvarig för e-mobility vid Vattenfall R&D.

Reguljär godstrafik

Lastbilen kommer att användas av speditionsföretaget PostNord i reguljär godstrafik på sträckan som totalt mäter ungefär en mil. Batteriet i lastbilen väger ca 600 kg och har med 80 kWh ungefär samma kapacitet som ett Tesla elbilsbatteri.

Under körning av ellastbilen överförs energi till fordonet från en skena i vägen via en rörlig arm under lastbilen. Armen känner av var skenan i vägen ligger och så länge fordonet befinner sig över skenan är kontakten i nerfällt läge. När elskenan slutar eller om lastbilen skulle behöva byta fil så dras armen under ellastbilen automatiskt upp. Tekniken har hittills utvecklats och testats på en inhägnad bana nära Arlanda flygplats och där visat sig fungera väl.

– Elektrifiering av vägtrafik är en viktig pusselbit för att minska de totala koldioxidutsläppen i samhället. Koldioxidutsläppen från lastbilar står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen från vägtrafik och för framför allt tunga lastbilar i fjärrtrafik är enbart batteridrift inte ett alternativ. Därför är utveckling av elvägar intressant både för transportföretag, för samhället och för oss, säger Johan Tollin.

Tanken med elvägar, som ska möjliggöra laddning av elfordon under färd, är att minska behovet av stora och skrymmande batterier i framtidens ellastbilar och elbussar. För att kunna köra lika långt på el som dagens dieseldrivna lastbilar skulle en tung långtradare behöva ett batteri på 40 ton, vilket skulle ta upp en stor del av lastutrymmet. Med elvägar kan ellastbilar istället köras med elmatning och sedan köras med hjälp av ett mindre batteri på vägavsnitt utan elladdning.

Elvägen vid Arlanda bygger på teknik utvecklad av innovatören Gunnar Asplund i företaget Elways. Gunnar Asplund har tidigare varit forskningschef vid ABB och där varit med om att utveckla den prisbelönta HVDC-tekniken för högspänd likströmsöverföring av stora mängder elenergi.

– Elvägar med en elskena fungerar för alla typer av elfordon och påverkar inte landskapsbilden på samma sätt som elvägar av den typ som visats hittills.  Tekniken vi använder har potentialen att bli en etablerad standard för elektrifieringen av Europas vägar och är ett viktigt steg för att få hållbara väg- och godstransporter i Sverige, säger Gunnar Asplund.

Vattenfall Eldistribution kommer att ansvara för elanslutningen av den kommande teststräckan. Vattenfall kommer även att leverera el från vindkraft till projektet.

Animerad film om elvägar

Se även

Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, sittandes i en hybrid bil

Vattenfalls elbilssamarbete med Volvo gav miljardvinst

Vattenfall och Volvo Car Corporation startade 2009 det gemensamma samriskbolaget V2, Volvo-Vattenfall Plug-In Hybrid Vehicle Partnership, den första i sitt slag.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Stålverk

Så vill Vattenfall göra för att minska egna och andras klimatutsläpp

Klimatförändringen är visserligen en av vår tids största utmaningar, men det innebär också möjligheter till kreativa och innovativa lösningar.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall laddstation

Flexibel laddning sänker kostnaderna och ökar nätstabiliteten

Styrning av elfordonsladdning kan bidra med välbehövlig flexibilitet till elnätet. I Berlin och Amsterdam testar Vattenfall flexibel laddning i två intressanta nya projekt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']