Händelserikt år väntar kärnkraften

Skatten sänks, men för vattenkraften och kärnkraften blir 2017 ändå ett år av hårt arbete, menar Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation på Vattenfall.

Torbjörn Wahlborg sammanfattar först det gångna året:

– 2016 var ett bra produktionsår med hög tillgänglighet och stabil produktion. Vattenkraften hade en bra produktion 2016 och tillgängligheten för kärnkraften har varit hög; Forsmark 1 och Ringhals 1 och 4 slog produktionsrekord i december. Services Nordic tog nya kontrakt, exempelvis de med Vattenfall Distribution och nätbyggnad åt Fingrid, Finlands motsvarighet till Svenska Kraftnät.

– Men 2017 kan bli ett ännu bättre år, om vi fortsätter att vässa arbetsmetoder och undviker en del rena handhavandefel som orsakade produktionsstopp i fjol.

Bra ska bli ännu bättre. Hur är det möjligt?
– Jag är övertygad om att det är möjligt genom idogt arbete. Målet är att år 2021 ha sänkt kärnkraftens genomsnittliga produktionskostnad från drygt 30 öre per kWh åren 2014-2015 till 19 öre/kWh. Det är en tuff uppgift, men vi har hjälp av att effektskatten kommer tas bort, den motsvarar i snitt 6-7 öre/kWh. Resten måste vi klara själva, alla verksamheter fokuserar nu på att höja sin effektivitet och därmed lönsamheten.

Det låter som en otacksam uppgift att bara fokusera på sina kostnader?
– Vi fokuserar inte bara på kostnader, säkerhet är vår första prioritet. Men det är riktigt att vi även alltid måste fokusera på affärsmässighet. Vi har ett tufft läge med långsiktigt låga elpriser, överkapacitet och investeringsbehov men vi får gilla läget och jobba framåt. Det finns också goda nyheter; att jobba så här aktivt med kostnader ger resultat.

Men hur går det med säkerheten när arbetsmetoder slimmas och kostnader kapas?
– Att jobba effektivare får aldrig gå ut över säkerheten, det gäller alla verksamheter. Inom Vattenfall är vi organiserade så det finns funktioner i flera nivåer som reagerar om man skulle se avvikelser i vårt säkerhetstänkande. Säkerhet är inte någon annans uppgift. Det handlar om hur vi alla löser vår uppgift, varje dag.

Vattenfall ska vara fossilfritt inom en generation. Vad betyder det för BA Generation?
– Att aldrig luta oss tillbaka och vara nöjda. Vattenkraft och kärnkraft utmärker sig genom väldigt låga koldioxidutsläpp i produktionen. Vi ska vara stolta över kraftslagens miljöprestanda. Sedan 2010 har vår kärnkraft mer än halverat redan låga CO2-utsläpp genom hela livscykeln.

Var ska ni då hitta fler förbättringar?
– Elektrifiera transporter. Bilåkandet är en betydande källa till utsläpp så fram för mer elektrifierade transporter och bort med fossila transportmedel. Det borde vara nästa stora miljöfråga. Inom Services Nordic har transporter och anläggningsmaskiner klimatpåverkan. Nu ska vi tänka smart, se över våra transportbehov och fordonsflottor. Samtidigt ska vi vara stolta över att Vattenfall går före i att elektrifiera transportinfrastruktur.

– Våra leverantörer av kärnbränsle jobbar kontinuerligt med sin klimatpåverkan, nya energisnåla produktionssätt introduceras. Vi bevakar att våra leverantörer jobbar miljövänligt. Det gäller ju även frågor om arbetsmiljö.

Är det något du är särskilt stolt över när du summerar 2016?
– Alla våra medarbetare. Tänk bara på återstarten av Ringhals 2 efter mer än två års stillestånd och ett omfattande renoveringsarbete.

Vilka stora händelser har BA Generation framför sig i år?
– Vår väg mot effektiv avveckling av kärnkraften är viktig, på så sätt skapar vi också möjligheter för långtidsdrift av våra andra reaktorer. Vi vill ju driva våra 1980-talsreaktorer en bra bit in på 2040-talet.

– I tyska Krümmel och Brunsbüttel har vi börjat flytta bort det använda kärnbränslet från reaktorerna. I Ringhals planerar vi för två avgörande åtgärder samtidigt. Vi planerar vidare för en effektiv avveckling av Ringhals 1 och 2 samtidigt som vi vill driva Ringhals 3 och 4 i 60 års tid. Vi planerar för ett investeringsbeslut om oberoende härdkylning hösten 2017.

– En smått historisk händelse är kommande huvudförhandling i mark- och miljödomstolen för Svensk Kärnbränslehantering, SKB, som ska bygga ett slutförvar i Forsmark. Ifjol konstaterade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att SKB:s metod KBS-3 kunde uppfylla kraven på strålsäkerhet.

Hur påverkas kärnkraften när avvecklingen av flera reaktorer börjar?
– Några reaktorer ska avvecklas men fler ska drivas vidare. Kärnkraft är en förutsättning för en effektiv omställning. Jag är övertygad om att allt fler i omvärlden kommer att inse det. Samtidigt måste vår kärnkraft ge affärsmässig avkastning. Framför oss ligger decennier av intressanta, utmanande och spännande jobb och det måste vi berätta för arbetsmarknaden. Bara i år söker vi flera hundra nya kollegor till kärnkraften.

Hur är det med vattenkraften då? Litet i det tysta moderniserar vattenkraften. Men det uppmärksammas inte på samma sätt som kärnkraften.
– Fastighetsskatten på vattenkraften ska reduceras kraftigt fram till 2020. Det behövs. Vattenkraft är Sveriges batteri och fantastisk reglerkraft. Mer förnybart innebär mer behov av reglerkraft från vattnet, och den tekniska statusen på våra vattenkraftverk har aldrig varit så god som nu. Åren 2002-2016 investerade Vattenfall över 13 miljarder i underhåll och renoveringar. Kraftverket Akkats är ett exempel, där turbinen skadades 2008. I åtta år pågick arbetet att ersätta ett aggregat om 150 MW med två aggregat om 75 MW vardera. Vi vann mycket mer flexibilitet och redundans. Och vi producerade el medan arbetet pågick.

Services Nordic går på offensiven i Finland. Hur ska de klara alla nya åtaganden?
– Ja, det gäller att leverera! Vi har tagit flera stora affärer. Vi hoppas nu att fler nätbolag upptäcker vår kompetens och att affärerna går åt rätt håll. I Sverige är Services Nordic dessutom med i anbuden när Ellevio (f d Fortum) handlar upp service på delar av sina nät. Vi kommer förmodligen inte att vinna alla anbud. Men tar vi fler kontrakt så kan vi även kanske nyanställa.

Engagerade och motiverade medarbetare. Vad betyder det för dig?
– Vi måste hela tiden jobba med vår kompetens. Vi ska prata strategi varje dag – men det ska följas av åtgärder. Vi ska ta vara på feedback från våra medarbetare genom medarbetarundersökningar och på andra sätt. Där det behövs åtgärder ska vi genomföra dem. Samtidigt måste var och en ta ansvar för sin utveckling.

– För Vattenfall innebär etnisk mångfald fantastiska möjligheter, låt oss konstatera att vi bara börjat. Mångfald gör att vi kan utvecklas som verksamhet. Så kan vi underlätta för människor att komma in i samhället. Så blir alla vinnare.

 

Se även

Reaktorhallen i Ågestaverket

Drygt en femtedel av material och radioaktivitet avlägsnat från Ågestaverket

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Ågestaverket utanför Stockholm tagit ut 500 av totalt 2000 ton material.

Läs hela artikeln
Kalev Kallemets, vd för Fermi Energia, och Torbjörn Wahlborg, chef för affärsområde Generation vid Vattenfall, i samband med signering vid estländska ambassaden i Stockholm

Vattenfall blir minoritetsägare i det estniska kärnkraftsföretaget Fermi Energia

Vattenfall har tecknat ett avtal med det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia för att bli minoritetsaktieägare i företaget med en investering på 1 miljon euro.

Läs hela artikeln
Forsande vatten

Vattenfall vill rädda framtida laxfisket i Lule älv

Laxbeståndet i Lule älv har minskat sedan 2005 och de senaste tre åren har det blivit mycket sämre. Vattenfall befarar att det inte går att upprätthålla utsättningen av odlad lax på sikt och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']