Kravmärkt gård installerar energilager och intelligent styrning

Med hjälp av batterier som även är kopplade till elnätet kan utbyggnaden av mikroproduktion, exempelvis solelproduktion underlättas betydligt. Vattenfall inleder nu ett pilotprojekt på en kravmärkt mjölkgård i Hälsingland i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE.

Många lantbrukare både vill och har lämpliga ytor att bygga solelproduktion på. Med allt mer förnyelsebar elproduktion blir elsystemet dock allt mer känsligt. Vattenfall undersöker nu möjligheter att hantera detta. Batterier installerade hos lantbrukare och andra kan bli en av flera möjligheter att hantera detta.

Betande kor vid en sjö

Sänker kostnaden

För att undvika problem med ett allt känsligare elsystem kan man antingen bygga om lokalnäten, alternativt använda batterier för att jämna ut produktion och förbrukning.

– Många lantbruk har stor potential för solel där batterier skulle kunna fungera som buffert och jämna ut belastningen. Batterierna planar ut effekttopparna vilket är bra för nätet och i vissa fall kan gårdarna klara sig med mindre storlek på huvudsäkringen, vilket i sin tur ger en lägre fast elkostnad. Vi kommer även testa andra strategier för att styra batterierna som i en framtid kan komma att ge bättre ekonomi för lantbrukare, säger Annika Larsson, projektledare vid Vattenfalls enhet för Forskning och Utveckling.

Forskningsprojekt under ett år

Vattenfall installerar nu en batteriutrustning på en kravmärkt mjölkgård med ett femtiotal kor i Hälsingland tillsammans med Sveriges forskningsinstitut RISE i ett ettårigt forskningsprojekt.

Förra året utrustades ladugårdstaket med solcellspaneler och de nyinstallerade batterierna kommer bland annat bidra till att spara egenproducerad el under perioder då ett överskott produceras.

Det handlar om litiumjärnfosfatbatterier i kontoret invid mjölkrummet, med en storlek på 30kWh och en möjlig uteffekt på 10kW.

Effekttopp när korna mjölkas

Mjölkgården har två tydliga effekttoppar under ett dygn; morgon och kväll när korna mjölkas och kylaggregaten arbetar maximalt för att snabbt kyla ner all den varma mjölken. Mitt på dagen, när solelproduktionen är som högst kan den egenproducerade överskottselen lagras i batterierna. Med hjälp av kraften från batterierna kan sedan effekttopparna vid mjölkdags planas ut.

– Det handlar om en nätkopplad batterilösning som samspelar med det omkringliggande nätet. Det ska bli spännande att i verkligheten testa olika sätt att styra batterierna så att de gör bästa möjliga nytta, både för lantbrukarens ekonomi och för det omkringliggande nätet, säger Annika Larsson.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB och Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall inleder industrialiseringen av framtidens fossilfria ståltillverkning – etablerar världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden.

Läs hela artikeln
Texten Fossil-free steel på fasaden till HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall bjuder in till digital pressträff – HYBRIT tar nästa steg

Välkommen till pressträff med SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarbolagen till HYBRIT, initiativet för att utveckla världens första fossilfria malmbaserade järn- och stålframställning.

Läs hela artikeln