Kärnkraftverket Forsmark

Rekordstort intresse för rekrytering till kärnkraften

Redan efter några dagar har hundratals anmälningar kommit in till Vattenfalls trainee-program, totalt har 606 personer anmält sig. Dessutom behöver Vattenfalls kärnkraftsverksamhet rekrytera fler än 300 nya medarbetare de kommande åren.

Dag Svensson

Dag Svensson,
chef för HR inom BA Generation.

Vattenfall har lanserat en rekryteringssatsning för att locka ingenjörer och teknikintresserade till Vattenfalls kärnkraftsverksamhet. Kampanjen pågår till den 15 december och riktar sig i första hand till högskoleingenjörer och civilingenjörer som är nyutexaminerade eller har några års arbetslivserfarenhet.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, det är ett rekordstort intresse redan under första veckan, säger Dag Svensson, chef för HR inom BA Generation.

Hundratals nya medarbetare

Vattenfalls breda kärnkraftsverksamhet behöver rekrytera hundratals nya medarbetare inför framtiden och sannolikt ännu fler på längre sikt. Inom svensk kärnkraft finns ett 60-tal olika yrken och utvecklingsmöjligheterna är stora och finns i hela Vattenfallkoncernen.

– Vi har ett kontinuerligt behov av nyrekryteringar på grund planerad långtidsdrift, pensionsavgångar och normal personalomsättning. Lediga tjänster är öppna för alla med relevant erfarenhet, säger Dag Svensson.

Planerar för 2040-talet

Trots den planerade avvecklingen av Ringhals 1 och 2 som är en verksamhet i sig planerar Vattenfall för långtidsdrift för fem reaktorer. Kärnkraftsproduktion in på 2040-talet skapar många arbetstillfällen de kommande årtiondena.

– Vi vill attrahera, utveckla och behålla medarbetare samtidigt som vi med kampanjen vill skapa intresse för en framtida karriärmöjlighet inom ett område som är mycket viktigt för den framtida svenska elförsörjningen, säger Dag Svensson.

Förra året svarade den klimatvänliga kärnkraften för 40 procent av svensk elkraftsproduktion och branschen skapar idag omkring 20 000 arbetstillfällen.

Vattenfall Nuclear Trainee Programme

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln