SvK bygger ingen ny elförbindelse till Gotland

Vid Svenska Kraftnäts styrelsemöte den 24 maj fattades beslutet att avbryta arbetet med den planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland. ”Ett olyckligt besked för Gotland”, menar Jan Karlsson, VD för Gotlands Energi.

Jan Karlsson, VD för Gotlands Energi

Jan Karlsson, VD för Gotlands Energi.

Enligt Jan Karlsson innebär Svenska Kraftnäts beslut att vidare utbyggnad av förnybar energi på Gotland inte är möjlig eftersom befintlig förbindelse har nått kapacitetstaket. Flera exploatörer har konkreta planer på att öka produktionen av förnybar el på Gotland, men dessa planer kommer sannolikt inte att kunna förverkligas.

– Det här var ett mycket oväntat besked som är mycket olyckligt för Gotland och de planer som finns på ny förnybar produktion på ön. Beslutet innebär att vi kommer att tvingas säga nej till att ansluta mer förnybar produktion på Gotland, säger Jan Karlsson.

Enligt ett pressmeddelande från Svenska Kraftnät gör myndigheten bedömningen att kostnaden för en förbindelse väsentligen överstiger de olika nyttorna.

– Planeringsförutsättningarna har med detta beslut kraftigt förändrats, fortsätter Jan Karlsson, vd Gotlands Energi.

Svenska Kraftnäts pressmeddelande:
Svenska kraftnät bygger ingen ny elforbindelse till Gotland

Läs mer om Svenska Kraftnäts beslut och en intervju med Jan Karlsson i Hela Gotland:
Geabs vd: stort och oväntat besked

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']