”Tiden på Vattenfall har gett mig så mycket”

En jurist från Syrien och en företagsekonom från Nigeria är två akademiker med utländsk bakgrund som praktiserar hos Vattenfall under tre månader – tack vare projektet ”100-klubben”.

Heba Hamour

Heba Hamour.

På grund av kriget tvingades juristen Heba Hamour skrota sina planer på att öppna eget advokatkontor i Syrien. Efter flera års intensiva universitetsstudier både i Syrien och Libanon stängdes dörren brutalt för en tänkt karriär på hemmaplan. För två år sedan sökte hon sig till Sverige för att skapa en bättre tillvaro.

– Jag kom till Sverige eftersom jag hört att Sverige är ett säkert land för kvinnor att bo och arbeta i, ett land där lag och ordning råder, säger Heba som sedan några veckor är praktikant på Vattenfalls koncernfunktion Legal vid huvudkontoret i Solna. Detta genom satsningen ”100-klubben”. 

Praktikplatser till nyanlända

100-klubben är ett initiativ från regeringen och Arbetsförmedlingen där större företag medverkar till etableringen av nyanlända. Utifrån sina behov erbjuder företagen praktikplatser, vilket underlättar för nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt får företagen kostnadsfritt ta del av praktikanternas kunskaper. En ”win-win”-situation där Vattenfalls mål är att ta emot hundra nyanlända inom tre år.

Heba Hamour deltog i urvalsprocessen när Legal sökte praktikanter och hon var den av de sökande som bäst svarade mot kravprofilen.

– Jag har haft stor nytta av den språk- och juridikkurs som jag tog vid Stockholms universitet, säger hon. Den kallas ”Korta Vägen”, en satsning på akademiker med utländsk bakgrund i ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen.

– För att lyckas i ett nytt land med helt annan miljö, kultur och struktur måste man ha en plan. Viktigast är att lära sig språket, språket är en nyckel, liksom förmågan att lära sig de sociala koder som gäller.

– Tiden på Vattenfall har redan givit mig massor, och jag hoppas att de kunskaper jag tillför blir till nytta.

Abiodun Awoniyi

Abiodun Awoniyi.

Företagsekonom från Nigeria

Abiodun Awoniyi från Nigeria är också praktikant på Vattenfall. Hon håller som bäst på att sätta sig in i arbetet med ekonomistyrning av stora projekt inom BA Generation. Hon har i grunden en examen i stadsplanering och erfarenhet från finanstjänstsektorn som hon följde upp med en utbildning i företagsekonomi, det område som hon vill ägna sin karriär åt.

– Jag hoppas att jag kan tillföra något till Vattenfall och vara till nytta här, samtidigt som jag själv får nya kunskaper och kompetenser som gör mig mer attraktiv på den svenska arbetsmarknaden, säger Abiodun, eller Abi, som hon kallas av kollegorna.

Hon kom till Sverige för ett år sedan.

– Min man är från Nigeria och arbetar för Ericsson i Kista, där han utvecklar IT-system. Så det var naturligt att jag följde med, säger hon.

De första veckorna har varit intensiva, intressanta och mycket lärorika – inte minst vad gäller arbetskultur och sociala spelregler.

– Bara en sådan sak som hur ni hälsar på varandra på morgnarna. Det är mycket mer tyst och återhållsamt än vad jag är van vid.

Skolas in av handledare

Ingrid Ruppert, Business Controller BA Generation, är hennes handledare.

– Abi kommer att få självständiga arbetsuppgifter och skolas nu in av mig och andra kollegor. Vi pratar engelska under arbetet, men på lunchen går vi över till svenska. Det funkar väldigt bra.

Abi kommer från Lagos, en metropol med 20 miljoner invånare och många internationella inslag vad gäller kläder, utbud och annat som gör att den inte skiljer sig särskilt mycket från andra storstäder i världen, oavsett läge på jordklotet.

– Klimatet är väl den riktigt stora skillnaden. Jag är van vid temperaturer på 35 grader eller mer, i Stockholm är det ju kallt även på sommaren.


Fakta

Inkludering och ökad mångfald ingår i Vattenfalls strategi för att bygga ett attraktivt, kundorienterat och lönsamt företag. Bland annat därför har Vattenfall valt att ansluta sig till regeringens initiativ 100-klubben, ett projekt utformat för att hjälpa nyanlända med uppehållstillstånd att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället.

Under en treårsperiod har Vattenfall som mål att erbjuda minst 100 praktikplatser till nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Mer om 100-klubben

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Kerstin Ahlfont, Christian Barthélémy och Ulrika Jardfelt

Utnämningar till Vattenfalls koncernledning

Tre nya medlemmar av Vattenfalls koncernledning har utsetts. Vattenfalls HR-direktör Kerstin Ahlfont utses till ny finansdirektör. Christian Barthélémy blir ny HR-direktör och Ulrika Jardfel...

Läs hela artikeln
Gunnar Groebler

Gunnar Groebler lämnar Vattenfall för att bli vd för Salzgitter AG

Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls affärsområde Wind, har beslutat lämna Vattenfall under våren 2021 för att bli vd för det tyska stål- och teknologiföretaget Salzgitter AG.

Läs hela artikeln