Vattenfall Eldistribution om Nils Holgersson-rapporten och höjda elnätspriser

I Nils Holgersson-rapporten för 2017 redovisas att elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt och att Vattenfall Eldistribution har höjt elnätsavgifterna med 11,2 procent sedan 2016.

Som eldistributör har vi ett stort samhällsansvar med uppgift att leverera ström dygnet runt men samtidigt möjliggöra expansion och utveckling för att möta den snabba tillväxten i samhället. Elanvändningen beräknas öka, främst i storstadsregionerna, exempelvis i takt med ökat bostadsbyggande, elbilar och elektrifierade transporter.

Mot bakgrund av det ser vi stora investeringsbehov i våra elnät. En hög investeringsnivå behövs för att förbättra leveranskvaliteten och modernisera utrustningen i elnätet. Våra kunder ställer, med all rätt, höga krav på en trygg och pålitlig elförsörjning. Det finns dessutom betydande regionala skillnader i leveranskvalitet och det vill vi ändra på.

Vi har de senaste åren investerat runt 3 miljarder kronor per år och har sedan 2015 ökat investeringarna till närmare 4 miljarder per år. Vi kan tydligt se att avbrottslängden per kund har minskat i takt med ökade investeringar, och att de områden som vi hittills har gjort investeringar i har fått en väsentligt förbättrad leveranskvalitet. Det räcker dock inte. Vi behöver nu ytterligare intensifiera takten i vårt förbättringsarbete.

Se även

Vattenfalls huvudkontor i Solna

Vattenfall ber om ursäkt för brev till leverantörer

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. För att sänka sina kostnader har Vattenfall skrivit till ett stort antal l...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Torbjörn Wahlborg, produktionschef för Vattenfall.

Brev till leverantörer väcker reaktioner

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. Därtill kommer konsekvenserna av den globala pandemin. Som en av flera åtg...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Högspänningsledningar

M och KD lämnar energiöverenskommelsen

Under tisdagen meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de lämnar energiöverenskommelsen, som ingicks 2016 mellan fem av riksdagens partier. Beskedet kom efter en längre tids politisk...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']