Vattenfall om den svenska energiöverenskommelsen

Vattenfall ser energiöverenskommelsen som en viktig milstolpe i svensk energipolitik. Den ger stabila och långsiktiga förutsättningar för oss att bedriva vår verksamhet.

Inte minst välkomnar Vattenfall att effektskatten på kärnkraft avskaffas och att fastighetsskatten för vattenkraft sänks så att vi kan livstidsförlänga kärnkraften och säkerställa övergången till ett 100 procent förnybart system.

Under den senaste veckan har det förekommit artiklar i media där det i något fall låtit som att branschen inte står bakom energiöverenskommelsen. Det är inte alls Vattenfalls bild. Tvärtom, branschen har gång på gång lovordat energiöverenskommelsen, det är en unik och bred överenskommelse som vi är positiva till.

Däremot är det sällan så att alla är nöjda med alla delar i en överenskommelse, och det gäller även Vattenfall. Vi är kritiska till vissa delar, och skulle gärna sett en del förändringar till exempel vad gäller certifikatsystemet. Men det hindrar oss inte från att tycka att Energiöverenskommelsen som helhet är positiv och viktig.

Se även

Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

Kommentar med anledning av Sveriges Radios inslag om solceller från Kina

”All form av tvångsarbete är oacceptabelt. För Vattenfall är det av största vikt att säkerställa att produkter eller material vi använder framställs på ett hållbart och humant sätt.”

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls huvudkontor i Solna

Vattenfall ber om ursäkt för brev till leverantörer

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. För att sänka sina kostnader har Vattenfall skrivit till ett stort antal l...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Torbjörn Wahlborg, produktionschef för Vattenfall.

Brev till leverantörer väcker reaktioner

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. Därtill kommer konsekvenserna av den globala pandemin. Som en av flera åtg...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']