Energibranschen skrev på för jämställdhet

Vattenfall en av undertecknarna av initiativet Equal by 30 vid Clean Energy Week.

Representanter vid undertecknandet av Equal by 30

De finska, italienska, kanadensiska och svenska regeringarna fanns representerade vid undertecknandet av Equal by 30. Vattenfalls Annika Viklund står trea från höger.

Förra veckan genomfördes Nordic Clean Energy Week i Malmö och Köpenhamn där ministrar från hela världen mötte företrädare för organisationer och industri, bland annat Vattenfall.

Under de här dagarna lanserades även initiativet Equal by 30, en kampanj för att främja jämställdhet inom energibranschen. Vid arrangemanget medverkade både regeringsrepresentanter och företag som förband sig att arbeta enligt principerna lika lön, lika ledarskap och lika möjligheter för kvinnor till år 2030.

FN:s globala mål

Equal by 30 drivs av energisektorns globala jämställdhetssamarbete C3E  (Clean Energy Education and Empowerment) och Sverige, Kanada och Italien är initiativtagare till samarbetet och är kopplat till Internationella energibyrån (IEA). Initiativet grundar sig i FN:s globala mål om att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt.

Vattenfall representerades av Annika Viklund, chef för BA Distribution, som även är svensk C3E-ambassadör:

– Det känns bra att återigen se att energibolag genuint vill driva frågan kring jämställdhet och mångfald. Genom Equal by 30 förbinder sig privata och offentligägda energibolag att aktivt arbeta för lika möjligheter för män och kvinnor. Där har vi på Vattenfall redan kommit en bit på vägen genom vårt arbete inom Diversity & Inclusion, säger Annika Viklund.

Undertecknarna av Equal by 30 – flaggor och logotyper

20 företag och fyra länder finns bland undertecknarna av Equal by 30, Internationella energibyrån IEA:s initiativ för jämställdhet i energisektorn.

Målmedvetet arbete

Vattenfall arbetar sedan tidigare målmedvetet med jämställdhetsfrågor, bland annat genom att koncernledningen sedan en tid har tydliga mål för att öka andelen kvinnliga chefer. Sedan 2015 utses också en särskild Diversity & Inclusion Officer bland medlemmarna i koncernledningen. Rollen innehas idag av Tuomo Hatakka, chef för BA Heat.

Sammanlagt finns 20 företag med anknytning till energibranschen bland undertecknarna, bland annat Fortum och E.ON, liksom fyra länder med statliga energibolag: Finland, Kanada, Italien och Sverige:

– Mångfald och jämställdhet skapar förutsättningar för nytänkande och innovation och det borde vara en del av kärnverksamheten i varje organisation. Så är det inte idag och det vill vi ändra på med Equal by 2030. Både kvinnors och mäns kompetens behövs i energiomställningen, sa Ibrahim Baylan Sveriges samordnings- och energiminister.

Vid Clean Energy Week medverkade även Vattenfalls koncernchef Magnus Hall i ett rundabordssamtal kring industrins ansvar och möjligheter att gå före när det gäller att använda förnybar energi. Dessutom arrangerade Vattenfall ett seminarium kring projektet för att framställa fossilfritt stål, HYBRIT.

Läs mer om initiativet Equal by 30 (på engelska)

Se även

Lovisa Fricot Norén

Lovisa Fricot Norén ny chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd Anna Borg

Vattenfalls vd Anna Borg: ”Jag försöker vara den chef jag själv skulle vilja ha”

Anna Borg tillträdde en av Sveriges viktigaste vd poster den 1 november 2020. Nu berättar hon om sina drömmar och misstag och om sin syn på ledarskap och karriär.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls vd Anna Borg. Foto: Rebecka Rynefelt
Rebecka Rynefelt

Anna Borg en av Sveriges mäktigaste kvinnor enligt Di

På Dagens industris lista över landets mäktigaste näringslivskvinnor kommer Vattenfalls vd Anna Borg på plats åtta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']