Energibranschen skrev på för jämställdhet

Vattenfall en av undertecknarna av initiativet Equal by 30 vid Clean Energy Week.

Representanter vid undertecknandet av Equal by 30

De finska, italienska, kanadensiska och svenska regeringarna fanns representerade vid undertecknandet av Equal by 30. Vattenfalls Annika Viklund står trea från höger.

Förra veckan genomfördes Nordic Clean Energy Week i Malmö och Köpenhamn där ministrar från hela världen mötte företrädare för organisationer och industri, bland annat Vattenfall.

Under de här dagarna lanserades även initiativet Equal by 30, en kampanj för att främja jämställdhet inom energibranschen. Vid arrangemanget medverkade både regeringsrepresentanter och företag som förband sig att arbeta enligt principerna lika lön, lika ledarskap och lika möjligheter för kvinnor till år 2030.

FN:s globala mål

Equal by 30 drivs av energisektorns globala jämställdhetssamarbete C3E  (Clean Energy Education and Empowerment) och Sverige, Kanada och Italien är initiativtagare till samarbetet och är kopplat till Internationella energibyrån (IEA). Initiativet grundar sig i FN:s globala mål om att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt.

Vattenfall representerades av Annika Viklund, chef för BA Distribution, som även är svensk C3E-ambassadör:

– Det känns bra att återigen se att energibolag genuint vill driva frågan kring jämställdhet och mångfald. Genom Equal by 30 förbinder sig privata och offentligägda energibolag att aktivt arbeta för lika möjligheter för män och kvinnor. Där har vi på Vattenfall redan kommit en bit på vägen genom vårt arbete inom Diversity & Inclusion, säger Annika Viklund.

Undertecknarna av Equal by 30 – flaggor och logotyper

20 företag och fyra länder finns bland undertecknarna av Equal by 30, Internationella energibyrån IEA:s initiativ för jämställdhet i energisektorn.

Målmedvetet arbete

Vattenfall arbetar sedan tidigare målmedvetet med jämställdhetsfrågor, bland annat genom att koncernledningen sedan en tid har tydliga mål för att öka andelen kvinnliga chefer. Sedan 2015 utses också en särskild Diversity & Inclusion Officer bland medlemmarna i koncernledningen. Rollen innehas idag av Tuomo Hatakka, chef för BA Heat.

Sammanlagt finns 20 företag med anknytning till energibranschen bland undertecknarna, bland annat Fortum och E.ON, liksom fyra länder med statliga energibolag: Finland, Kanada, Italien och Sverige:

– Mångfald och jämställdhet skapar förutsättningar för nytänkande och innovation och det borde vara en del av kärnverksamheten i varje organisation. Så är det inte idag och det vill vi ändra på med Equal by 2030. Både kvinnors och mäns kompetens behövs i energiomställningen, sa Ibrahim Baylan Sveriges samordnings- och energiminister.

Vid Clean Energy Week medverkade även Vattenfalls koncernchef Magnus Hall i ett rundabordssamtal kring industrins ansvar och möjligheter att gå före när det gäller att använda förnybar energi. Dessutom arrangerade Vattenfall ett seminarium kring projektet för att framställa fossilfritt stål, HYBRIT.

Läs mer om initiativet Equal by 30 (på engelska)

Se även

Vattenfallmedarbetare vid vindkraftverk

Vattenfallkoncernen i topp när Kraftkvinnorna presenterar rapport om jämställdhet

Nätverket Kraftkvinnorna presenterar idag sin första jämställdhetsundersökning för energibranschen.

Läs hela artikeln
Malin Wallenberg

Malin Wallenberg ny produktionschef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Malin Wallenberg har utsetts till produktionschef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat.

Läs hela artikeln
Bild från inslag i kampanjen ”Jakten på kraften”

Kampanjen ”Jakten på kraften” tog hem guld i Swedish Content Awards

Torsdagen den 20 maj presenterades vinnarna i årets Swedish Content Awards, en tävling som belönar de bästa produktionerna inom content marketing.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']