Första kvartalet: Fortsatt förbättrade siffror för Vattenfall

Fler kunder och högre produktion bidrog till att vinsten och omsättningen fortsatte att öka under Q1 2018.

Magnus Hall och Anna Borg

Den positiva trenden för Vattenfall håller i sig. Nettoomsättningen ökade med 11 procent och det underliggande rörelseresultatet ökade med nära en miljard kronor jämfört med samma period förra året. Den storskaliga produktionen i Sverige bidrog starkt. Inte minst ökade produktionen i vattenkraften.

– Det här kvartalet har vi särskilt sett tre saker hända. Business Area Generation visar ett väldigt starkt kvartal, huvudsakligen på grund av kallt väder och höga priser i Norden och både kärnkraften och vattenkraften visar bra resultat. Vi ser också bra resultat inom Customers & Solutions i Nederländerna, också där har vädret bidragit. Dessutom ser vi ett ökat inflöde av kunder, framför allt i Tyskland, säger Anna Borg, Vattenfalls finansdirektör.

Stark tillväxt

För Customers & Solutions ökade det underliggande rörelseresultatet från 800 miljoner kronor till 1 miljard kronor, det vill säga med 25 procent. En stark kundtillväxt, särskilt i Tyskland bidrog till ökningen.Vattenfall har nu över 3,5 miljoner el- och gaskunder i Tyskland och omkring 8,8 miljoner kunder totalt.

– Det finns ett starkt driv inom Customers & Solutions för att serva våra kunder. Det syns tydligt på vår Net Promoter Score. Vi är förstås aktiva även när det gäller att skaffa nya kunder via våra olika säljkanaler. Sedan måste vi behålla kunderna, och det är vi också bra på, säger Vattenfalls koncernchef Magnus Hall. (Net Promoter Score är ett av Vattenfalls viktiga mätetal när det gäller kundnöjdhet.)

Ökad nordisk vattenkraftproduktion

Omsättningen för Power Generation ökade med drygt 2,5 miljarder kronor, och det underliggande rörelseresultatet med 1,2 miljarder kronor, främst på grund av högre elpriser i Norden främst till följd av kallt väder och en ökad nordisk vattenkraftproduktion med 1,5 terawattimmar, liksom en stabilt hög kärnkraftproduktion.

Även vindverksamheten ökade omsättningen och det underliggande rörelseresultatet steg till drygt en miljard kronor. Under kvartalet installerades världens största vindturbin i Vattenfalls vindkraftpark i bukten utanför Aberdeen i Skottland. De närmaste åren ska Vattenfall investera 13 miljarder i ny vindkapacitet

I Nederländerna vann Vattenfall upphandlingen om att få bygga Hollandse Kust Zuid 1 och 2, den första havsbaserade vindkraftparken som byggs utan statligt stöd:

– Vi har kunnat minska våra kostnader och det är därför vi deltagit i denna auktion. Vi ska också på olika sätt föra ut produktionen till marknaden, till exempel med långsiktiga kontrakt. Det ger oss en bra position för att tjäna pengar på denna typ av investering, säger Magnus Hall

Stora investeringar i elnät

Det kalla vädret under kvartalet bidrog till att även Distribution kunde öka omsättningen och vinsten. Och trots mycket nederbörd och tung snö var leveranssäkerheten stabil, ett resultat av de senaste årens underhåll och investeringar. Bara de senaste 12 månaderna har 5,5 miljarder kronor investerats i elnäten.

Högre priser på koldioxidutsläpp

Heat var det enda området som inte ökade omsättningen under kvartalet, och det underliggande rörelseresultatet sjönk från 2,2 miljarder kronor till knappt 1,6 miljarder kronor. Orsaken är högre kostnader för gas och utsläppsrätter för koldioxid.

Finansiell utveckling, januari–mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 11 % till 44 328 MSEK (40 112).
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 9 359 MSEK (8 408).
  • Rörelseresultatetuppgick till 6 975 MSEK (6 091).
  • Periodens resultat uppgick till 4 158 MSEK (3 829).

Vattenfalls delårsrapport

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar resultatet för 2020 den 4 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2020 torsdagen den 4 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 10.00 inleds en dire...

Läs hela artikeln