InCharge växer och stärker närvaron i Europa

InCharge kopplar samman Vattenfalls befintliga verksamheter inom E-mobility och skapar ett internationellt nätverk och en internationell plattform under devisen "Powering limitless driving”.

Tillsammans med samarbetspartners som städer, kommuner, företag och lokala energibolag bygger Vattenfall ut infrastrukturen med laddstationer för elbilar under namnet InCharge sedan slutet av 2016.

– Från och med nu kommer InCharge att i princip dubbleras i storlek varje år för att möta en kraftig tillväxt av elbilar, säger Tomas Björnsson, chef för Vattenfalls affärsområde E-mobility.

Tomas Björnsson vid laddgatan på Västmannagatan i Stockholm. Foto: Elisabeth Redlig

Tomas Björnsson, chef för Vattenfalls affärsområde E-mobility, vid laddgatan på Västmannagatan i Stockholm. Foto: Elisabeth Redlig.

I takt med att elbilarna blir allt fler och efterfrågan på laddlösningar ökar växlar Vattenfall upp tempot så att ännu fler kan ta del av InCharge tjänster på ett mer lättillgängligt sätt. Under 2018 börjar InCharge produkter och tjänster successivt att erbjudas även i bland annat Tyskland och i Nederländerna. Hittills har E-mobility-erbjudandet sett olika ut på de olika marknaderna men samlas nu under InCharge.

Som ett första steg i satsningen lanseras den 5 april en ny och förbättrad hemsida, goincharge.com, som samlar alla InCharges produkter och tjänster i Sverige och senare även på övriga marknader. Kundupplevelsen är i fokus.

– Med InCharge visar vi tydligt att transporter är en viktig del för att bli fossilfria inom en generation. Vi vill att fler vågar satsa på en laddbar bil och vi vill göra det enkelt för alla att ladda, säger Tomas Björnsson.

– Jag är nöjd över utvecklingen som InCharge visat under det senaste året och som nu gör det möjligt för oss att ta nästa viktiga steg och koppla samman våra verksamheter. Vattenfalls och min ambition är att vi ska blir en ledande operatör i nordvästra Europa och att InCharge är ett självklart val för privatkunder och företag, säger Tomas Björnsson.

Såväl privatpersoner som laddar hemma eller på vägarna och de företag som äger laddstationer med InCharge som laddoperatör får del av förbättringarna. Till exempel uppdateras appen InCharge med ny funktionalitet och användarna kommer att kunna lista sina favoritladdstationer. Laddkort och laddbrickor får också ett uppdaterat utseende.


Det här är InCharge

  • InCharge-logotypInCharge lanserades i november 2016 och är ett initiativ från Vattenfall. Laddnätet byggs tillsammans med städer, företag, kommuner och lokala energibolag.
  • Laddnätet omfattar idag omkring 4 400 publika laddstationer, varav cirka 560 i Sverige.
  • InCharge är en laddoperatör med tjänster för övervakning, betalning och kundsupport och erbjuder helhetslösningar för både privatpersoner och företag.
  • Ungefär 10 000 elbilister laddar i InCharge-laddnätet i Sverige.
  • Företag som till exempel Hyundai, Kia och NCC erbjuder elbilsladdning via InCharge.

Nya hemsidan goincharge.com

Se även

Vattenfall laddstation

Flexibel laddning sänker kostnaderna och ökar nätstabiliteten

Styrning av elfordonsladdning kan bidra med välbehövlig flexibilitet till elnätet. I Berlin och Amsterdam testar Vattenfall flexibel laddning i två intressanta nya projekt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
InCharge-laddpunkt på Valhallavägen i Stockholm

Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall, ytterligare sex nya publika laddgator under våren. Det innebär 55 nya laddpunkter till de redan 80.

Läs hela artikeln
Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln