Laddstolpe för elbilar på Malmgårdsvägen i Stockholm. Foto: Elisabeth Redlig

Kan Stockholm och Göteborg elektrifiera alla transporter till 2030?

Nya studier visar stora miljövinster med elektrifiering av transporter.

Vattenfall har deltagit i två omfattande studier för att undersöka vad som krävs för att elektrifiera samtliga transporter i Stockholm och Göteborg till 2030. Studierna innehåller även analyser av de kostnader och nyttor som elektrifierade transporter skulle medföra.

– Slutsatsen i båda studierna är att det är fullt möjligt i både Stockholm och Göteborg – och andra svenska städer – att elektrifiera transporter i innerstäderna redan till 2030 och att det skulle leda till renare luft, mindre buller och bättre stadsmiljö, säger Vattenfalls strategidirektör Andreas Regnell.

I hela världen pågår en omställning till elektrifiering av transporter. Hälften av världens befolkning bor redan idag i städer och luftföroreningarna och bullret från den ökande trafiken måste minska.

– En övergång till elfordon – bilar, bussar, lastbilar och tvåhjuliga fordon, liksom arbetsmaskiner och i vissa städer även färjor – kan speciellt i större städer göra stor nytta. Eldrivna fordon släpper inte bara ut mindre avgaser lokalt, utan minskar även bullret och inverkan på klimatet, säger Andreas Regnell.

Utgångsläget och förhållandena för att elektrifiera transportsystemen skiljer sig delvis åt mellan Stockholm och Göteborg, fast i många avseenden är utmaningarna ändå likartade. Vid ett elektrifierat transportsystem ökar el- och effektbehovet och ställer krav både på en omfattande utbyggnad av laddinfrastrukturen och en förstärkning av elnätet, lokalt och regionalt.

Medan elkapaciteten som idag finns tillgänglig i Göteborgs lokalnät är tillräcklig för att klara av det ökade elbehovet fram till 2030, så ligger Stockholm och exempelvis även Uppsala redan idag nära kapacitetstaket och måste bygga ut överföringskapaciteten.

– Vi räknar med effekttoppar och stor elförbrukning framför allt på kvällar när många börjar ladda sina elbilar samtidigt. Därför måste laddboxar framöver klara smart laddning och lastbalansering, vilket innebär att laddningen sker vid olika tidpunkter på dygnet, gärna på nätterna då elförbrukningen är lägre, eller att laddeffekterna begränsas under vissa timmar på dygnet.

Elproduktionen i Sverige räcker gott till för omställningen till elfordon. Om alla personbilar i Sverige vore eldrivna skulle elförbrukningen öka med omkring 11-12 TWh per år. Det är omkring sju procent av elförbrukningen idag. Till detta kommer elbehovet för bland annat bussar och lastbilar, men sammanlagt beräknas det ökade elbehovet för att elektrifiera alla transporter i Sverige vara mindre än nuvarande produktionsöverskott på ca 18 TWh per år.

Studien om elektrifiering av transporterna i Stockholm har skett i samarbete mellan Volkswagen, Scania, Ellevio, WSP och Vattenfall.

Studien om elektrifiering av transporterna i Göteborg, kallad PussEl, har skett i samarbete mellan ABB, AB Volvo, Volvo Cars, Göteborg Energi, Sweco och Vattenfall.

Rapport – eltransporter i städer

Rapporten om Stockholm (PDF 9 MB)

Rapporten om Göteborg (PDF 5 MB)

I media

DN: Innerstaden kan bli helt ­fossilfri 2030

GP: Göteborg kan elektrifiera alla lokala transporter till 2030

Se även

Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Mobilt batterilager

Stort batterilager i Övik laddar elbilarna i sommar

Elbilarna blir allt fler i Sverige och antalet hemestrande svenskar förväntas öka. Därför har Öviks kommun med partners beslutat sig för att möta efterfrågan av elbilsladdning med hjälp av V...

Läs hela artikeln
Flicka som sitter i ett träd

Tre trevliga tips på rutter i sommar med din elbil

Ska du stanna hemma och utforska Sverige? Då finns det mycket att göra i vårt avlånga land.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']