Elnät

Ny lagstiftning om elnätsavgifter försvårar för nödvändiga investeringar

Regeringen presenterade igår en ny lagstiftning som innebär en kraftig minskning av elnätsföretagens tillåtna intäkter. Den nya lagstiftningen kommer att försvåra för elnätsbolagen att göra nödvändiga investeringar i elnäten.

Sänkta intäkter får konsekvenser för Vattenfalls investeringsplaner, som måste ses över utifrån de nya förutsättningarna. Vattenfall Eldistribution AB har en rekordstor investeringsplan fram till år 2020. Ett markant åtstramat regelverk innebär att investeringsplanerna från år 2020 måste ses över.

– Konkret kan det innebära längre ledtider och hårdare prioritering mellan projekt. Det är väldigt olyckligt, eftersom ett uppgraderat elnät är helt avgörande för klimatfrågan, elektrifieringen, samhällsutvecklingen och Sveriges konkurrenskraft, säger Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution AB.

Regeringens ambition är att elnätskunderna ska få sänkta elnätsavgifter. Den nuvarande intäktsregleringen för perioden 2016-2019 är redan skärpt jämfört med perioden 2012-2015. Förändringen har inte fått fullt genomslag ännu då överföring av underintäkter från perioden 2012-2015 förts över till 2016-2019.

Nu avser regeringen att ytterligare sänka nivån för elnätsbolagens tillåtna avkastning genom att sänka kalkylräntan, som har stor påverkan på  elnätsbolagens intäktsramar och därmed vad som kan tas ut i avgifter från kunderna. Idag ligger den på 5,85 procent men regeringen vill sänka den till 3 procent, som i jämförelser med Europa ligger betydligt lägre än genomsnittet.  

– Vi vet ännu inte exakt hur mycket i minskade intäkter det här innebär. Nu behöver vi i första hand få en helhetsbild vad gäller lagar, förordning och föreskrifter. När vi har det så kan vi analysera den fulla vidden av den här förändringen. Men sammantaget så ser vi dessvärre  kraftigt försämrade förutsättningar för att möta våra kunder och samhällets förväntningar på elnätet i framtiden, säger Annika Viklund.

Regeringsbeslut om ny intäktsramsförordning för tillsynsperioden 2020-2023 väntas komma under torsdagen den 16 augusti.

Till regeringens pressmeddelande

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']